Mẫu anh sách giảm hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: XLS | Số trang:3

0
89
lượt xem
8
download

Mẫu anh sách giảm hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo mẫu danh sách giảm hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu anh sách giảm hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng

  1. BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH ..... DANH SÁCH GIẢM HƯỞNG LƯƠNG HƯU, TRỢ Tháng ..... năm ..... BHXH huyện ..... Xã, phường: ................................... Phương thức chi trả …………………………… TT Họ và tên Số sổ Lý do thôi trả A B 1 2 I.Chế độ…. 1 Nguyễn Văn A ... II. Chế độ... 1 Nguyễn Văn B ... VIII. Chế độ lương hưu tự nguyện 1 Nguyễn Văn C ... Trợ cấp tuất ĐSCB tự nguyện 1 Nguyễn Văn D ... Trợ cấp tuất ĐSND tự nguyện 1 Nguyễn Văn E ... XI. Trợ cấp thất nghiệp 1 Nguyễn Văn G XII. Hỗ trợ học nghề 1 Nguyễn Văn H ... Cộng ấn định giảm: ..............người Số tiền: ......................... Số tiền bằng chữ: ............................................................................. Người lập biểu Trưởng phòng CĐBHXH (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
  2. GIẢM HƯỞNG LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BHXH HÀNG THÁNG Xã, phường: ................................... …………………………… Số tiền đang hưởng hàngtrả hết tháng, năm Đã chi tháng Số tiền không phải trả Số tiền phải thu hồi 3 5 6 7 Số tiền: ................................... đồng. .................................... Ngày ..... tháng ..... năm ..... Giám đốc BHXH (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)
  3. Mẫu số 13-CBH Ghi chú (số tài khoản ATM) 8 áng ..... năm ..... Giám đốc BHXH Ký, họ tên, đóng dấu) , họ tên, đóng dấu)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản