MẪU BẢN CAM KẾT (COMMITMENT FORM) ( V/v Bảo mật tiền lương – Salary Security )

Chia sẻ: jolie

Tham khảo tài liệu 'mẫu bản cam kết (commitment form) ( v/v bảo mật tiền lương – salary security )', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Nội dung Text: MẪU BẢN CAM KẾT (COMMITMENT FORM) ( V/v Bảo mật tiền lương – Salary Security )

(Form No.)
Công ty ........ BM.08.11
Ngày 15/05/2004
BM.08.01


15/05/2004 


Phòng Nhân Sự (HR Dept)BẢN CAM KẾT
(COMMITMENT FORM)
( V/v Bảo mật tiền lương – Salary Security )

• Tôi đứng tên dưới đây là (My name’s): ...............................................................................
• Hiện đang đảm nhận vị trí (Current Job title):....................................................................
• Thuộc bộ phận (Dept.):........................................................................................................
• Ngày nhận việc tại công ty (Date of Start working): ..........................................................
• Số CMND (ID Card No.): …………… cấp ngày (Date of issue)…tháng … năm…….
tại (At):..................................................................................................................................
• Địa chỉ thường trú (Permanent Address): ...........................................................................
• Địa chỉ tạm trú (Temporary Address): .................................................................................
• Số điện thọai liên lạc (Contact Phone): .............................................................................
Tôi xin cam kết trước Ban Tổng Giám Đốc Công ty Cổ ................về việc thực hiện tốt yêu
cầu sau (I pledge with the Board of General Manager of Southern Kinh Do Corporation to abide
the following):
Kể từ ngày hôm nay và trở về sau, theo yêu cầu của Công ty, cá nhân phải đảm bảo được
tính bảo mật tiền lương của mình. Cam kết không tiết lộ hoặc thăm hỏi tiền lương của bất kỳ
đồng nghiệp nào. Nếu bị phát hiện, mọi cá nhân liên quan sẽ bị xử lý kỷ luật bằng việc hạ
bậc lương (tùy theo mức độ vi phạm).
(From now on, as company’s request, I pledge to keep my salary in secret, do not reveal mine or
ask the colleague about his/her salary. If being discovered the break, every involved person will
be reduced to a lower salary rank according to broken degree)
TP. Hồ Chí Minh, ngày ……. tháng ……..năm 2004
(Ho Chi Minh City, ……………………….2004)
Người cam kết (Form filler)
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản