MẪU BẢN KÊ KHAI SÁNG KIẾN, CẢI TIẾN KỸ THUẬT HOẶC ÁP DỤNG CÔNG NGHỆ MỚI GIÁO TRÌNH, CÔNG TRÌNH NCKH ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG DANH HIỆU NHÀ GIÁO ƯU TÚ

Chia sẻ: meomayhaman

Tham khảo tài liệu 'mẫu bản kê khai sáng kiến, cải tiến kỹ thuật hoặc áp dụng công nghệ mới giáo trình, công trình nckh đề nghị xét tặng danh hiệu nhà giáo ưu tú', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Nội dung Text: MẪU BẢN KÊ KHAI SÁNG KIẾN, CẢI TIẾN KỸ THUẬT HOẶC ÁP DỤNG CÔNG NGHỆ MỚI GIÁO TRÌNH, CÔNG TRÌNH NCKH ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG DANH HIỆU NHÀ GIÁO ƯU TÚ

 

  1. BẢN KÊ KHAI SÁNG KIẾN, CẢI TIẾN KỸ THUẬT HOẶC ÁP DỤNG CÔNG NGHỆ MỚI GIÁO TRÌNH, CÔNG TRÌNH NCKH ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG DANH HIỆU NHÀ GIÁO ƯU TÚ (Đối với: Cao đẳng, Đại học) Họ và tên: ................................ ................................ ................................ ............. Đơn vị công tác: ................................ ................................ ................................ ... ................................ ................................ ................................ .............................. Cấp đánh giá Năm Tên - Nội dung chính Xếp hạng I- Sáng kiến, cải tiến, hoặc áp dụng công nghệ mới
  2. II- Giáo trình
  3. III- Công trình NCKH Đánh giá và xác nhận của Sở GD&ĐT Ngày … tháng … năm 200… Người khai (ký tên) của trường trực thuộc Bộ
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản