MẪU BẢN KÊ KHAI VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ, CÔNG CỤ HỖ TRỢ 2

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
165
lượt xem
13
download

MẪU BẢN KÊ KHAI VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ, CÔNG CỤ HỖ TRỢ 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

MẪU BẢN KÊ KHAI VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ, CÔNG CỤ HỖ TRỢ 2 (2)…………… (Kèm theo văn bản số:…..ngày….tháng….năm…..) Mẫu VC11 ban hành kèm theo Thông tư số 34/2010/TT-BCA ngày 12/6/2012

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MẪU BẢN KÊ KHAI VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ, CÔNG CỤ HỖ TRỢ 2

  1. (1) BẢN KÊ KHAI VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ, CÔNG Mẫu VC11 ban hành ………………….... CỤ HỖ TRỢ 2 (2)…………… kèm theo Thông tư số …………………….. (Kèm theo văn bản 34/2010/TT-BCA ngày số:…..ngày….tháng….năm…..) 12/6/2012 KÍCH CÁC CỠ LOẠI LOẠI VK, NƠI NƠI G I ẤY NÒNG, SỐ NGUỒN NHÃN GHI ĐÓNG SẢN VLN, TT HIỆU HIỆU NĂM GỐC CÓ CHÚ SỐ XUẤT CCHT SẢN LIÊN XUẤT QUAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ngày……..tháng…….năm……… ......., ngày……..tháng…….năm……… CÁN BỘ KÊ KHAI (Ký, ghi rõ họ tên) THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) Chú ý: Khi đưa vào sử dụng phải quản lý theo chế độ tài liệu mật.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản