MẪU BẢN KÊ KHAI VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ, CÔNG CỤ HỖ TRỢ 2

Chia sẻ: tuanloc_muido

MẪU BẢN KÊ KHAI VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ, CÔNG CỤ HỖ TRỢ 2 (2)…………… (Kèm theo văn bản số:…..ngày….tháng….năm…..) Mẫu VC11 ban hành kèm theo Thông tư số 34/2010/TT-BCA ngày 12/6/2012

Nội dung Text: MẪU BẢN KÊ KHAI VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ, CÔNG CỤ HỖ TRỢ 2

(1)
BẢN KÊ KHAI VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ, CÔNG Mẫu VC11 ban hành
…………………....
CỤ HỖ TRỢ 2 (2)…………… kèm theo Thông tư số
……………………..
(Kèm theo văn bản 34/2010/TT-BCA ngày
số:…..ngày….tháng….năm…..) 12/6/2012


KÍCH CÁC
CỠ LOẠI
LOẠI VK, NƠI NƠI
G I ẤY
NÒNG,
SỐ NGUỒN
NHÃN GHI
ĐÓNG SẢN
VLN,
TT
HIỆU HIỆU NĂM GỐC CÓ CHÚ
SỐ XUẤT
CCHT
SẢN LIÊN
XUẤT QUAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ngày……..tháng…….năm……… .......,
ngày……..tháng…….năm………
CÁN BỘ KÊ KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên) THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, TỔ
CHỨC
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
Chú ý: Khi đưa vào sử dụng phải quản lý theo chế độ tài liệu mật.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản