Mẫu bản khai của thân nhân người có công với cách mạng từ trần

Chia sẻ: jindo2000

Tham khảo tài liệu 'mẫu bản khai của thân nhân người có công với cách mạng từ trần', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Nội dung Text: Mẫu bản khai của thân nhân người có công với cách mạng từ trần

Mẫu bản khai của thân nhân người có công với cách mạng từ trần
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
____________________________
bản khai của thân nhân
người có công với cách mạng từ trần

Họ và tên người từ trần:.......................................................Năm sinh:…….…….
Nguyên quán:......……........................................................................……....
Trú quán:………… ……………………………………………………..……..
Thuộc đối tượng hưởng trợ cấp ưu đãi: (thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt
sỹ…)............…………….……………………………………………………………....
Số sổ trợ cấp (nếu có):………………………… ………………………………...
Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động:………………… …………………….….
Từ trần
ngày……….tháng……….năm…………………………………………………….
Theo giấy khai tử số………………ngày…..…tháng……năm……..của Uỷ ban nhân
dân xã (phường)…………………… ………………………………………………
Trợ cấp đã nhận đến hết tháng……………năm…………Mức trợ cấp:…………
Họ tên người nhận mai táng phí và 3 tháng trợ cấp, phụ cấp…………………
Nguyên quán:……………… …………………………………………….……
Trú quán:………...…………………………… …………..…………………...
Quan hệ với người có công với cách mạng từ trần:……………………… ….
Danh sách thân nhân đủ điều kiện hưởng tuất từ trần (nếu có)


Quan hệ với
TT Họ và tên Năm sinh Nghề nghiệp hiện tại
người chết
1
2
3
..............,ngày tháng năm …………..,ngày tháng năm
Chứng nhận UBND xã (phường) Người khai nhận trợ cấp
Chủ tịch (ký tên, ghi rõ họ tên)
(ký tên, đóng dấu)
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản