Mẫu bản khai đề cấp giấy xác nhận người gốc Việt Nam

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
65
lượt xem
5
download

Mẫu bản khai đề cấp giấy xác nhận người gốc Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Mẫu bản khai đề cấp giấy xác nhận người gốc Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu bản khai đề cấp giấy xác nhận người gốc Việt Nam

  1. PHỤ LỤC V CỘ NG H O À XÃ H Ộ I CH Ủ NG H ĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------------- BẢN KHAI ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY X Á C N H Ậ N N G Ư Ờ I G Ố C V I Ệ T N AM Kính gửi: ................................................................ 1. Họ và tên: ...............................Nam/nữ .......................................... ............................ Năm sinh: ................................Quốc tịch hiện nay:........................... ............................. Nơi sinh: ............................................................................................. ........................... Địa chỉ thường trú ở nước ngoài: ..................................................... .............................. ........................................................................................................................................ Số hộ chiếu: ....................... ngày cấp: .................... Nơi cấp:.......... ............................... 2. Xin xác nhận cho (trường hợp xin xác nhận cho người thân): Họ và tên: ...............................Nam/nữ ............................................ .............................. Năm sinh: ................................Quốc tịch hiện nay:........................... ............................. Nơi sinh: ............................................................................................ ............................ Quan hệ với người làm đơn:............................................................................................ Địa chỉ thường trú ở nước ngoài: ..................................................... .............................. ........................................................................................................................................ Số hộ chiếu:................. Ngày cấp:................... Nơi cấp:...................................................... Xin xác nhận rằng tôi (người thân của tôi) là người gốc Việt Nam và đề nghị................................ cấp Giấy xác nhận “Người gốc Việt Nam” để được hưởng giá các loại dịch vụ, giá vé đi lại trên các loại phương tiện giao thông vận tải như áp dụng đối với người Việt Nam ở trong nước theo Quyết định 114/2001/QĐ-TTg ngày 31 tháng 7 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ. Giấy tờ kèm theo............................................................................................................. Khi cần liên hệ với ai?................................... Địa chỉ: ..................... .............................. ................................................ Điện thoại: ............... Fax: ............... ............................. Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng. ..., ngày... tháng... năm......... Người làm đơn (ký và ghi rõ họ tên)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản