Mẫu bản khai đề nghị cấp giấy xác nhận ưu đãi

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
153
lượt xem
7
download

Mẫu bản khai đề nghị cấp giấy xác nhận ưu đãi

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Mẫu bản khai đề nghị cấp giấy xác nhận ưu đãi

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu bản khai đề nghị cấp giấy xác nhận ưu đãi

  1. P HỤ L Ụ C IX CỘNG HO À XÃ HỘ I CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------ B Ả N K H A I Đ Ề N G H Ị C Ấ P G I Ấ Y X ÁC N H Ậ N Ư U Đ Ã I Kính gửi: ....................................................................................................................... ............................................................... ....................................................................... Họ và tên: ............................... Nam/nữ ......................................................................... Năm sinh: ................................Quốc tịch hiện nay:.......................... .............................. Nơi sinh: ........................................................................................... ............................. Địa chỉ thường trú ở nước ngoài: ..................................................... .............................. ........................................................................................................................................ Số hộ chiếu: ....................... ngày cấp: .................... Nơi cấp:......................................... Lý do xin cấp.................................................................................... .............................. ........................................................................................................................................ Kèm theo bản sao giấy tờ................................................................... ............................. ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ Đề nghị ............................. cấp Giấy xác nhận....... ưu đãi miễn lệ phí thị thực khi nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh Việt Nam, được hưởng giá các loại dịch vụ, giá vé đi lại trên các loại phương tiện giao thông vận tải, các loại phí và lệ phí khác như áp dụng đối với người Việt Nam ở trong nước theo Quyết định 114/2001/QĐ-TTg ngày 31 tháng 7 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ. Khi cần liên hệ với ai? ................................... Địa chỉ: ..................... ............................. ............................................... Điện thoại:............... Fax: .................. ............................ Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng. ...., ngày ... tháng ... năm ......... Người làm đơn (ký và ghi rõ họ tên)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản