Mẫu bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn trong hoạt động xây dựng

Chia sẻ: dauhuthiu

Mẫu bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn trong hoạt động xây dựng (Quy chế cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư, kỹ sư hoạt động xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số:..15../2005/QĐ-BXD, ngày 25 tháng 4 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng) --------------------------------------------------------------------------------------------------BẢN KHAI KINH NGHIỆM CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG 1. Họ và tên: 2. Quá trình hoạt động chuyên môn trong xây dựng: STT Thời gian hoạt động Hoạt động xây dựng Nội dung hoạt động xây dựng (thiết kế quy hoạch xây dựng, thiết kế công trình, khảo sát xây dựng)?...

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản