MẪU BẢN TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Chia sẻ: longxanh39

Tài liệu tham khảo biểu mẫu hành chính ban hành kèm thông tư số 06/2011/TT-TTCP ngày 19 tháng 05 năm 2011 , BẢN TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC Đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Thanh tra” (Dùng cho cá nhân công tác trong ngành Thanh tra)

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản