MẪU BẢN TÓM TẮT THÀNH TÍCH Đề nghị UBND tỉnh tặng (Bằng khen, CSTĐ cấp tỉnh)

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
647
lượt xem
30
download

MẪU BẢN TÓM TẮT THÀNH TÍCH Đề nghị UBND tỉnh tặng (Bằng khen, CSTĐ cấp tỉnh)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'mẫu bản tóm tắt thành tích đề nghị ubnd tỉnh tặng (bằng khen, cstđ cấp tỉnh)', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MẪU BẢN TÓM TẮT THÀNH TÍCH Đề nghị UBND tỉnh tặng (Bằng khen, CSTĐ cấp tỉnh)

  1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BẢN TÓM TẮT THÀNH TÍCH Đề nghị UBND tỉnh tặng (Bằng khen, CSTĐ cấp tỉnh) I. Sơ yếu lý lịch: Họ và tên: …………………………. Năm sinh:……. ................................................... Quê quán: ..................................................................................................................... Trú quán: ...................................................................................................................... Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay: ............................................................................... II. Thành tích đạt được trong năm 20…..: 1. Quyền hạn, nhiệm vụ được giao hoặc đảm nhiệm; Kết quả đạt được về năng suất, chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, các biện pháp đổi mới công tác quản lý, những sáng kiến, kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ. 2. Việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, công tác bồi dưỡng, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức. 3. Vai trò cá nhân trong công tác xây dựng Đảng, đoàn thể; tham gia công tác hoạt động từ thiện xã hội. III. Kết quả khen thưởng hàng năm:
  2. Nêu kết quả khen thưởng: Ghi rõ tên đề tài, sáng kiến, giải pháp được Hội đồng xét duyệt sáng kiến cấp cơ sở công nhận, Kèm Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở 03 năm liên tục đối với đề nghị xét tặng Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh 02 năm liên tục đối với đề nghị tặng thưởng Bằng khen UBND tỉnh. (Ghi rõ Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở, số Quyết định …….ngày, tháng, nă m ký Quyết định)./. Ngày … tháng … năm 20… THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ NGƯỜI BÁO CÁO THÀNH TÍCH (Ký, ghi rõ họ tên) XÁC NHẬN THÀNH TÍCH (ký tên, đóng dấu). XÁC NHẬN CỦA CẤP TRÌNH KHEN (Ký tên, đóng dấu)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản