MẪU BẢN TÓM TẮT THÀNH TÍCH Đề nghị UBND tỉnh tặng (Cờ thi đua, TTLĐXS, Bằng khen)

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
246
lượt xem
11
download

MẪU BẢN TÓM TẮT THÀNH TÍCH Đề nghị UBND tỉnh tặng (Cờ thi đua, TTLĐXS, Bằng khen)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'mẫu bản tóm tắt thành tích đề nghị ubnd tỉnh tặng (cờ thi đua, ttlđxs, bằng khen)', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MẪU BẢN TÓM TẮT THÀNH TÍCH Đề nghị UBND tỉnh tặng (Cờ thi đua, TTLĐXS, Bằng khen)

  1. UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ… …….., ngày tháng năm 20….. BẢN TÓM TẮT THÀNH TÍCH Đề nghị UBND tỉnh tặng (Cờ thi đua, TTLĐXS, Bằng khen) Kính gửi: - UBND tỉnh Bình Phước; - Hội đồng TĐKT tỉnh Bình Phước. I. Sơ lược, đặc điểm tình hình: - Tên đơn vị. - Ngày, tháng, năm thành lập. - Cơ sở vật chất (đối với đơn vị sản xuất, kinh doanh nêu tình hình tài chính, tổng số vốn cố định, lưu động, nguồn vốn…). - Chức năng, nhiệm vụ chính của đơn vị, địa phương. II. Tóm tắt thành tích đạt được trong năm 20...
  2. 1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn : - Báo cáo tóm tắt nội dung công tác, các chỉ tiêu kế hoạch đã đạt được trong năm, so với kế hoạch được giao (theo báo cáo tổng kết công tác năm của đơn vị). - Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm nay có so sánh với những năm tr ước đó, để thấy sự phát triển của ngành, địa phương năm sau cao hơn năm trước (số liệu minh hoạ). - Thực hiện chế độ bảo hiểm cho công nhân và người lao động theo quy định của pháp luật (nếu có). - Đối với đơn vị sản xuất kinh doanh phải đảm bảo môi trường sản xuất kinh doanh và an toàn vệ sinh lao động, vệ sinh an to àn thực phẩm (ghi rõ trích lục văn bản và nội dung xác nhận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền). 2. Thực hiện các nhiệm vụ khác: Chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước (xếp loại hàng năm của tổ chức Đảng, đoàn thể) thực hiện chính sách xã hội, các nghĩa vụ khác, chăm lo đời sống cán bộ, công chức, viên chức. III. Kết quả khen thưởng hàng năm: - Đối với đề nghị tặng thưởng Bằng khen UBND tỉnh: Nêu kết quả khen thưởng 02 năm liên tục ghi rõ Danh hiệu thi đua đã đạt được (Tập thể Lao động xuất sắc, số Quyết định, ngày, tháng, năm). - Đối với đề nghị xét tặng Danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc: Ghi rõ số Quyết định công nhận Danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến của năm đề nghị khen thưởng và Quyết định tặng thưởng Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở cho cá nhân thuộc Tập thể đề nghị tặng thưởng Danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc./.
  3. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký tên, đóng dấu) CỦA THỦ TRƯỞNG CẤP TRÊN TRỰC TIẾP (Ký tên, đóng dấu) XÁC NHẬN CỦA CẤP TRÌNH KHEN (Ký tên, đóng dấu)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản