MẪU BẢN TỰ NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CỦA GIÁO VIÊN

Chia sẻ: ctnhukieu9

BẢN TỰ NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CỦA GIÁO VIÊN Năm học 2010 – 2011 Họ và tên: ………………………………………………………………………. Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Đồng Văn 2 huyện Quế Phong – Nghệ An . Nhiệm vụ được phân công: ……………………………………………………….. 1. Phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống: a. Nhận thức tư tưởng chính trị: ……………………………………………………………………………….... ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………...

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản