MẪU BẢN TỰ NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CỦA GIÁO VIÊN

Chia sẻ: ctnhukieu9

BẢN TỰ NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CỦA GIÁO VIÊN Năm học 2010 – 2011 Họ và tên: ………………………………………………………………………. Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Đồng Văn 2 huyện Quế Phong – Nghệ An . Nhiệm vụ được phân công: ……………………………………………………….. 1. Phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống: a. Nhận thức tư tưởng chính trị: ……………………………………………………………………………….... ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………...

Nội dung Text: MẪU BẢN TỰ NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CỦA GIÁO VIÊN

PHÒNG GD&ĐT QUẾ PHONG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH ĐỒNG VĂN 2 §éc lËp - Tù do -
H¹nh phóc


BẢN TỰ NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CỦA GIÁO VIÊN
Năm học 2010 – 2011


Họ và tên: ……………………………………………………………………….
Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Đồng Văn 2 huyện Quế Phong – Nghệ An
.
Nhiệm vụ được phân công: ………………………………………………………..


1. Phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống:
a. Nhận thức tư tưởng chính trị:
………………………………………………………………………………....
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………...............
b. Chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước;
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………...............
c. Việc chấp hành quy chế của ngành, quy định của cơ quan, đơn vị, đảm bảo số lượng,
chất lượng ngày, giờ công lao động.
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………............
d. Việc thực hiện quy định về đạo đức Nhà giáo theo Quyết định số 16/2008 /QĐ-BGD-
ĐT ngày 16/04/2008; giữ gìn đạo đức, nhân cách và lối sống lành mạnh trong sáng của
giáo viên, ý thức đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực, sự tín nhiệm của đồng nghiệp và
nhân dân;
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
đ. Tinh thần đoàn kết; tính trung thực trong công tác; quan hệ đồng nghiệp; thái độ
phục vụ nhân dân và học sinh:
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..


e. Tự xếp loại về phẩm chất đạo đức, lối sống: ……………………………….


2. Về chuyên môn, nghiệp vụ:
a. Khối lượng, chất lượng, hiệu quả giảng dạy và công tác trong từng vị trí, từng thời
gian và từng điều kiện cụ thể:
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
Xếp loại về hồ sơ: ………………………………………………………………….
Xếp loại 3 tiết được dự giờ để đánh giá, xếp loại:
Tiết 1: ………. Tiết 2: ………. Tiết 3: ………….
b. Tinh thần học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; ý thức tổ chức kỷ luật,
tinh thần trách nhiệm trong giảng dạy và công tác; tinh thần phê và tự phê bình:
…………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..


c. Tự xếp loại về chuyên môn, nghiệp vụ (Tốt, khá, TB, kém): ………………..


3. Khả năng phát triển (Về chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực quản lý và hoạt động xã
hội): ……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
4. Tóm tắt ưu khuyết điểm chính về thực hiện chức trách nhiệm vụ:
……………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….. …………
…………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
5. Tự đánh giá xếp loại chung theo điều 5 của Quyết định 86/2007/QĐ- UBND ngày
20 tháng 7 năm 2007 của UBND tỉnh Nghệ An (Tốt, khá, trung bình, không đáp ứng
yêu cầu nhiệm vụ):


Xếp loại: ………………………………………………………


năm 2010
Ngày tháng
Người tự đánh giá
(Ký, ghi rõ họ tên)
...............................................
Nhận xét, đánh giá, xếp loại của tổ
chuyên môn
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………


Tóm tắt nhận xét, đánh giá, xếp loại của Thủ trưởng đơn vị
(Sau khi ghi nhận xét, xếp loại, ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
(Lưu ý: Bản tự nhận xét của cá nhân giáo viên, sau khi hoàn chỉnh, phải được lưu vào hồ sơ cán bộ, viên
chức hàng năm theo quy định bảo quản hồ sơ)
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản