Vui lòng download xuống để xem tài liệu đầy đủ.

Mẫu bản tường trình

Chia sẻ: | Ngày: | Loại File: doc | 1 trang

1
1.339
lượt xem
81
download

Tài liệu tham khảo Mẫu bản tường trình v/v đã từng được hưởng chính sách về nhà ở, đất ở

Mẫu bản tường trình
Nội dung Text

  1. CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc BẢN TƯỜNG TRÌNH 1 V/v đã từng được hưởng chính sách về nhà ở, đất ở Tôi tên là :  Sinh năm :............................ Chứng minh nhân dân số : . ......................do :.....................................  Cấp ngày : ...................tháng : .................năm :.................................. Địa chỉ thường trú :........................ đường :........................................... Phường (xã, thị trấn) :................................ quận (huyện) :.................... Và vợ (chồng) :...........................................Sinh năm :.......................... Chứng minh nhân dân số :.........................do :..................................... Cấp ngày : ...................tháng : .................năm :.................................. Địa chỉ thường trú :........................ đường :........................................... Phường (xã, thị trấn) :................................ quận (huyện) :.................... Nội dung tường trình : ............................................................................................................... ............................................................................................................... ............................................................................................................... Chúng tôi cam kết lời khai trên hoàn toàn là sự thật, nếu có gì sai trái  chúng tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật. Tp HCM, ngày.........tháng.........năm......... Xác nhận 2.................. Người làm bản tường trình (Ký và ghi rõ họ và tên) Mẫu này được ban hành kèm theo Quyết định số: 58/2004/ QĐ-UB ngày 1 15/3/2004 của Ủy ban nhân dân thành phố Xác nhận của cơ quan nơi đang công tác hoặc của chính quyền nơi đã giải quyết 2 chính sách về nhà ở, đất ở về nội dung giải quyết chính sách nhà ở, đất ở cho người làm bản tường trình (hoặc vợ/chồng của người làm bản tường trình)

Có Thể Bạn Muốn Download

Đồng bộ tài khoản