Mẫu bản tường trình

Chia sẻ: Nguyen Ngoc Trung | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

1
1.765
lượt xem
94
download

Mẫu bản tường trình

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Mẫu bản tường trình v/v đã từng được hưởng chính sách về nhà ở, đất ở

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu bản tường trình

  1. CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc BẢN TƯỜNG TRÌNH 1 V/v đã từng được hưởng chính sách về nhà ở, đất ở Tôi tên là :  Sinh năm :............................ Chứng minh nhân dân số : . ......................do :.....................................  Cấp ngày : ...................tháng : .................năm :.................................. Địa chỉ thường trú :........................ đường :........................................... Phường (xã, thị trấn) :................................ quận (huyện) :.................... Và vợ (chồng) :...........................................Sinh năm :.......................... Chứng minh nhân dân số :.........................do :..................................... Cấp ngày : ...................tháng : .................năm :.................................. Địa chỉ thường trú :........................ đường :........................................... Phường (xã, thị trấn) :................................ quận (huyện) :.................... Nội dung tường trình : ............................................................................................................... ............................................................................................................... ............................................................................................................... Chúng tôi cam kết lời khai trên hoàn toàn là sự thật, nếu có gì sai trái  chúng tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật. Tp HCM, ngày.........tháng.........năm......... Xác nhận 2.................. Người làm bản tường trình (Ký và ghi rõ họ và tên) Mẫu này được ban hành kèm theo Quyết định số: 58/2004/ QĐ-UB ngày 1 15/3/2004 của Ủy ban nhân dân thành phố Xác nhận của cơ quan nơi đang công tác hoặc của chính quyền nơi đã giải quyết 2 chính sách về nhà ở, đất ở về nội dung giải quyết chính sách nhà ở, đất ở cho người làm bản tường trình (hoặc vợ/chồng của người làm bản tường trình)
Đồng bộ tài khoản