Mẫu bảng cân đối tài khoản trên Excel

Chia sẻ: honeyoop

Đây là mẫu biểu mà các đơn vị chưa sử dụng các phần mềm kế toán có thể áp dụng

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản