Mẫu bảng chấm công

Chia sẻ: chuabietbo

Tài liệu tham khảo biểu mẫu văn bản về Mẫu bảng chấm công

Nội dung Text: Mẫu bảng chấm công

 

  1. MÃ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 STT HỌ VÀ TÊN SỐ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bảng chấm công phải có sự xác nhận của từng CB-CNV thuộc bộ phận vào cuối tháng. Ngày …………..Tháng……………..Năm Những thông tin trong bảng chấm công không tẩy , xóa hoặc cạo sửa Trưởng Bộ Phận Bảng chấm công phải nộp về Phòng TCHC vào ngày đầu tháng Khi nộp bảng chấm công, Trưởng bộ phận ký xác nhận vào bảng chấm công.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản