MẪU BẢNG CHẤM CÔNG

Chia sẻ: jolie

kinh doanh một cách hiệu quả nhất

Chủ đề liên quan:

 

Nội dung Text: MẪU BẢNG CHẤM CÔNG

 

  1. Cty Bảng Chấm Công Tháng 1 năm: ĐV CHUYỀN STT HO &Ï TÊN MÃ SỐ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bảng chấm công phải có sự xác nhận của từng CB-CNV thuộc bộ phận vào cuối tháng. Ngày …………..Tháng……………..Năm 2002 Những thông tin trong bảng chấm công không tẩy , xóa hoặc cạo sửa Trưởng Bộ Phận Bảng chấm công phải nộp về Phòng TCHC vào ngày đầu tháng Khi nộp bảng chấm công, Trưởng bộ phận ký xác nhận vào bảng chấm công.
  2. Ký Ngày …………..Tháng……………..Năm 2002
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản