Mẫu bảng chấm điểm xếp hạng thi đua của Công ty, Tổng công ty thuộc Thành phố

Chia sẻ: pretty1

Mẫu bảng chấm điểm xếp hạng thi đua của Công ty, Tổng công ty thuộc Thành phố.

Nội dung Text: Mẫu bảng chấm điểm xếp hạng thi đua của Công ty, Tổng công ty thuộc Thành phố

Tên đơn vị: Bảng
biểu 5

BẢNG BÁO CÁO CHẤM ĐIỂM CỦA CÔNG TY,
TỔNG CÔNG TY THUỘC THÀNH PHỐĐiểm chuẩn Điểm tự
STT Nội dung
tối đa chấm
1 Tốc độ phát triển sản xuất kinh 110
doanh
- Đổi mới công tác tổ chức quản lý 20
sắp xếp doanh nghiệp
- Tốc độ phát triển của đơn vị (giá
trị tổng sản lượng thực hiện so với
40
kế hoạch, doanh số thực hiện so với
kế hoạch, giá trị sản lượng xuất
khẩu so với kế hoạch…)
- Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất
trang thiết bị, ứng dụng công nghệ 40
mớ i Nội dung này Nếu vượt kế
tính điểm hoạch điểm
thưởng theo tối đa là 110
mức độ hoàn điểm
thành kế
hoạch
Thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà 110
nước (nộp ngân sách)
Nội dung này
Nếu vượt kế
tính điểm
2 hoạch điểm
thưởng theo
tối đa là 110
mức độ hoàn
điểm
thành kế
hoạch
3 Ứng dụng tiến bộ khoa kỹ thuật, 100
công nghệ mới trong sản xuất,
kinh doanh
- Xây dựng phong trào phát huy sáng 50
kiến, ứng dụng thành tựu kỹ thuật
mới, cải tiến phương pháp kinh
doanh, phục vụ
- Vệ sinh môi trường 30
- An toàn lao động 20
Chăm lo đời sống cho CBCNV và 100
người lao động
- Tăng thu nhập, cải thiện đời sống 40
cho người lao động
4
- Thực hiện tốt Luật lao động 20
- Thực hiện quy hoạch, đào tạo, bồi 40
dưỡng, nâng cao năng lực cho cán
bộ, nhân viên, người lao động
Công tác thực hiện chế độ thông 100
tin, báo cáo, thống kê
- Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở 20
- Kết quả quản lý tài sản, cơ sở vật 30
chất của đơn vị
5 - Thực hiện thông tin báo cáo, thống 10
kê cập nhật kết quả sản xuất kinh
doanh của đơn vị
- Triển khai thực hiện các quy định
30
của Nhà nước, của UBNDTP
- Dự họp đầy đủ và đúng thành phần 10
theo yêu cầu của UBNDTP
Kết quả xây dựng lực lượng 100
chính trị, hoạt động của Đảng,
đoàn thể và công tác thi đua - khen
thưởng
- Xây dựng Đảng 30
6
- Xây dựng đoàn thể (Công đoàn, 30
Đoàn Thanh niên)
- Xây dựng phong trào thi đua, nhân 40
điển hình tiên và thực hiện công tác
thi đua - khen thưởng
Theo văn bản
7 Điểm trừ
8428
8 Điểm thưởng: 50 Các cơ quan
- Cải cách hành chính. chuyên môn và
- Thực hành tiết kiệm, chống lãng Ban chỉ đạo
phí. của thành phố
- An toàn giao thông. sẽ chấm điểm
- Thực hiện nếp sống văn minh đô các nội dung
thị. này
- Thực hiện cuộc vận động “Học
tập và làm theo tấm gương đạo đức
Hồ Chí Minh”.
Tổng điểm
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản