Mẫu bảng đánh giá năng lực nhân viên

Chia sẻ: chuabietbo

Tài liệu tham khảo Mẫu bảng đánh giá năng lực nhân viên

Nội dung Text: Mẫu bảng đánh giá năng lực nhân viên

 

  1. Mã tài liệu: NS – 18 – BM04 QUI TRÌNH HOẠCH ĐỊNH NHÂN SỰ Phiên bản: Ver 1.0 Ngày ban hành: BẢNG ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NHÂN VIÊN HÀNG NĂM Chức danh…………………………Bộ phận:…………………………… Stt Họ tên nhân viên Mức kỹ năng Đánh giá chung 1 2 3 4 5 6 7 Ghi chú: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… Người lập TP. nhân sự Quản lý Giám đốc điều hành
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản