Mẫu bảng đối chiếu công nợ

Chia sẻ: baobaont

Tài liệu tham khảo Mẫu bảng đối chiếu công nợ

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Mẫu bảng đối chiếu công nợ

Tên đơn vị CÔNG TY CP SX - TM - DV THIÊN MINH V.N
Địa chỉ 91/16 Nhất Chi Mai ,P13,Q Tân Bình
Điện thoại: M.Tây (08). 3 849 5564 - Miền Đông (08) . 3 812 4170 - PKT (08).6 293 7677
Số Fax: M.Tây (08). 3812 2344 - M. Đông (08).3 812 6631 - PKT (08). 6 293 7677


BẢNG ĐỐI CHIẾU CÔNG NỢ PHÂN GỐC
Từ ngày 01/10/2010 Đến ngày 31/03/2011

KÍNH GỬI QUÝ KHÁCH HÀNG: DŨNG TÂM TV Sale quản lý: Trần Nguyễn Hồng Bảo
Địa chỉ: Khóm I - TT, Càng Long, Trà Vinh
Điện thoại: Mã số thuế:
1. Tính đến đầu Ngày….quý khách hàng nợ chúng tôi là
2. Chi tiết phát sinh công nợ bao gồm các khoản sau


Chứng từ Diễn giải Số tiền quý khách nợ Thanh toán Hàng trả
Số chứng từ Ngày S. Lượng Đ. Giá T. Tiền
3. Tính đến cuối ngày 31/ 3/ 2011 quý khách hàng phải trả tôi là:
4. Quý khách hàng vui lòng thanh toán nợ cho chúng tôi đến hạn (nếu có)
Ngày…tháng…n
KHÁCH HÀNG/ ĐẠI LÝ XÁC NHẬN NGƯỜI LẬP ĐẠI DIỆN CÔNG TY
Giảm trừ Lũy kế Ghi chú
Ngày…tháng…năm
ẠI DIỆN CÔNG TY THIÊN MINH V.N
Tên đơn vị CÔNG TY CP SX - TM - DV THIÊN MINH V.N
Địa chỉ 91/16 Nhất Chi Mai ,P13,Q Tân Bình
Điện thoại: M.Tây (08). 3 849 5564 - Miền Đông (08) . 3 812 4170 - PKT (08).6 293 7677
Số Fax: M.Tây (08). 3812 2344 - M. Đông (08).3 812 6631 - PKT (08). 6 293 7677


BẢNG ĐỐI CHIẾU CÔNG NỢ PHÂN GỐC
Từ ngày 01/10/2010 Đến ngày 31/03/2011

KÍNH GỬI QUÝ KHÁCH HÀNG: THUẬN PHÁT TV Sale quản lý:
Địa chỉ: Đường 30/ 4 - Khóm I - TT, Cầu Kè, Trà Vinh
Điện thoại: Mã số thuế:
1. Tính đến đầu Ngày….quý khách hàng nợ chúng tôi là
2. Chi tiết phát sinh công nợ bao gồm các khoản sau


Chứng từ Diễn giải Số tiền quý khách nợ
Số chứng từ Ngày S. Lượng Đ. Giá
3. Tính đến cuối ngày 31/ 3/ 2011 quý khách hàng phải trả tôi là:
4. Quý khách hàng vui lòng thanh toán nợ cho chúng tôi đến hạn (nếu có)

KHÁCH HÀNG/ ĐẠI LÝ XÁC NHẬN NGƯỜI LẬP
Ợ PHÂN GỐC
1/03/2011

ale quản lý: Trần Nguyễn Hồng Bảo
quý khách nợ Thanh toán Hàng trả Giảm trừ Lũy kế Ghi chú
T. Tiền
Ngày…tháng…năm
GƯỜI LẬP ĐẠI DIỆN CÔNG TY THIÊN MINH V.N
Tên đơn vị CÔNG TY CP SX - TM - DV THIÊN MINH V.N
Địa chỉ 91/16 Nhất Chi Mai ,P13,Q Tân Bình
Điện thoại: M.Tây (08). 3 849 5564 - Miền Đông (08) . 3 812 4170 - PKT (08).6 293 7677
Số Fax: M.Tây (08). 3812 2344 - M. Đông (08).3 812 6631 - PKT (08). 6 293 7677


BẢNG ĐỐI CHIẾU CÔNG NỢ PHÂN GỐC
Từ ngày 01/10/2010 Đến ngày 31/03/2011

KÍNH GỬI QUÝ KHÁCH HÀNG: ÚT NỮ TV Sale quản lý:
Địa chỉ: Càng Long - Trà Vinh
Điện thoại: Mã số thuế:
1. Tính đến đầu Ngày….quý khách hàng nợ chúng tôi là
2. Chi tiết phát sinh công nợ bao gồm các khoản sau


Chứng từ Diễn giải Số tiền quý khách nợ
Số chứng từ Ngày S. Lượng Đ. Giá
3. Tính đến cuối ngày 31/ 3/ 2011 quý khách hàng phải trả tôi là:
4. Quý khách hàng vui lòng thanh toán nợ cho chúng tôi đến hạn (nếu có)

KHÁCH HÀNG/ ĐẠI LÝ XÁC NHẬN NGƯỜI LẬP
Ợ PHÂN GỐC
1/03/2011

ale quản lý: Trần Nguyễn Hồng Bảo
quý khách nợ Thanh toán Hàng trả Giảm trừ Lũy kế Ghi chú
T. Tiền
Ngày…tháng…năm
GƯỜI LẬP ĐẠI DIỆN CÔNG TY THIÊN MINH V.N
Tên đơn vị CÔNG TY CP SX - TM - DV THIÊN MINH V.N
Địa chỉ 91/16 Nhất Chi Mai ,P13,Q Tân Bình
Điện thoại: M.Tây (08). 3 849 5564 - Miền Đông (08) . 3 812 4170 - PKT (08).6 293 7677
Số Fax: M.Tây (08). 3812 2344 - M. Đông (08).3 812 6631 - PKT (08). 6 293 7677


BẢNG ĐỐI CHIẾU CÔNG NỢ PHÂN GỐC
Từ ngày 01/10/2010 Đến ngày 31/03/2011

KÍNH GỬI QUÝ KHÁCH HÀNG: TÂN THÁI XƯƠNG TV Sale quản lý:
Địa chỉ: 130 - Độc Lập - T. Xã Trà Vinh, Trà Vinh
Điện thoại: Mã số thuế:
1. Tính đến đầu Ngày….quý khách hàng nợ chúng tôi là
2. Chi tiết phát sinh công nợ bao gồm các khoản sau


Chứng từ Diễn giải Số tiền quý khách nợ
Số chứng từ Ngày S. Lượng Đ. Giá
3. Tính đến cuối ngày 31/ 3/ 2011 quý khách hàng phải trả tôi là:
4. Quý khách hàng vui lòng thanh toán nợ cho chúng tôi đến hạn (nếu có)

KHÁCH HÀNG/ ĐẠI LÝ XÁC NHẬN NGƯỜI LẬP
Ợ PHÂN GỐC
1/03/2011

ale quản lý: Trần Nguyễn Hồng Bảo
quý khách nợ Thanh toán Hàng trả Giảm trừ Lũy kế Ghi chú
T. Tiền
Ngày…tháng…năm
GƯỜI LẬP ĐẠI DIỆN CÔNG TY THIÊN MINH V.N
Tên đơn vị CÔNG TY CP SX - TM - DV THIÊN MINH V.N
Địa chỉ 91/16 Nhất Chi Mai ,P13,Q Tân Bình
Điện thoại: M.Tây (08). 3 849 5564 - Miền Đông (08) . 3 812 4170 - PKT (08).6 293 7677
Số Fax: M.Tây (08). 3812 2344 - M. Đông (08).3 812 6631 - PKT (08). 6 293 7677


BẢNG ĐỐI CHIẾU CÔNG NỢ PHÂN GỐC
Từ ngày 01/10/2010 Đến ngày 31/03/2011

KÍNH GỬI QUÝ KHÁCH HÀNG: HOÀNG LONG TV Sale quản lý:
Địa chỉ: Khóm 2 - TT. Cầu Kè - Huyện Cầu Kè - Trà Vinh
Điện thoại: Mã số thuế:
1. Tính đến đầu Ngày….quý khách hàng nợ chúng tôi là
2. Chi tiết phát sinh công nợ bao gồm các khoản sau


Chứng từ Diễn giải Số tiền quý khách nợ
Số chứng từ Ngày S. Lượng Đ. Giá
3. Tính đến cuối ngày 31/ 3/ 2011 quý khách hàng phải trả tôi là:
4. Quý khách hàng vui lòng thanh toán nợ cho chúng tôi đến hạn (nếu có)

KHÁCH HÀNG/ ĐẠI LÝ XÁC NHẬN NGƯỜI LẬP
Ợ PHÂN GỐC
1/03/2011

ale quản lý: Trần Nguyễn Hồng Bảo
quý khách nợ Thanh toán Hàng trả Giảm trừ Lũy kế Ghi chú
T. Tiền
Ngày…tháng…năm
GƯỜI LẬP ĐẠI DIỆN CÔNG TY THIÊN MINH V.N
Tên đơn vị CÔNG TY CP SX - TM - DV THIÊN MINH V.N
Địa chỉ 91/16 Nhất Chi Mai ,P13,Q Tân Bình
Điện thoại: M.Tây (08). 3 849 5564 - Miền Đông (08) . 3 812 4170 - PKT (08).6 293 7677
Số Fax: M.Tây (08). 3812 2344 - M. Đông (08).3 812 6631 - PKT (08). 6 293 7677


BẢNG ĐỐI CHIẾU CÔNG NỢ PHÂN GỐC
Từ ngày 01/10/2010 Đến ngày 31/03/2011

KÍNH GỬI QUÝ KHÁCH HÀNG: ĐƯỢC MÙA TV Sale quản lý:
Địa chỉ: Xã Phong Thạnh - Huyện Cầu Kè - Trà Vinh
Điện thoại: Mã số thuế:
1. Tính đến đầu Ngày….quý khách hàng nợ chúng tôi là
2. Chi tiết phát sinh công nợ bao gồm các khoản sau


Chứng từ Diễn giải Số tiền quý khách nợ
Số chứng từ Ngày S. Lượng Đ. Giá
3. Tính đến cuối ngày 31/ 3/ 2011 quý khách hàng phải trả tôi là:
4. Quý khách hàng vui lòng thanh toán nợ cho chúng tôi đến hạn (nếu có)

KHÁCH HÀNG/ ĐẠI LÝ XÁC NHẬN NGƯỜI LẬP
Ợ PHÂN GỐC
1/03/2011

ale quản lý: Trần Nguyễn Hồng Bảo
quý khách nợ Thanh toán Hàng trả Giảm trừ Lũy kế Ghi chú
T. Tiền
Ngày…tháng…năm
GƯỜI LẬP ĐẠI DIỆN CÔNG TY THIÊN MINH V.N
Tên đơn vị CÔNG TY CP SX - TM - DV THIÊN MINH V.N
Địa chỉ 91/16 Nhất Chi Mai ,P13,Q Tân Bình
Điện thoại: M.Tây (08). 3 849 5564 - Miền Đông (08) . 3 812 4170 - PKT (08).6 293 7677
Số Fax: M.Tây (08). 3812 2344 - M. Đông (08).3 812 6631 - PKT (08). 6 293 7677


BẢNG ĐỐI CHIẾU CÔNG NỢ PHÂN GỐC
Từ ngày 01/10/2010 Đến ngày 31/03/2011

KÍNH GỬI QUÝ KHÁCH HÀNG: TẮC TV Sale quản lý:
Địa chỉ: Khóm I - TT. Tiểu Cần - Trà Vinh
Điện thoại: Mã số thuế:
1. Tính đến đầu Ngày….quý khách hàng nợ chúng tôi là
2. Chi tiết phát sinh công nợ bao gồm các khoản sau


Chứng từ Diễn giải Số tiền quý khách nợ
Số chứng từ Ngày S. Lượng Đ. Giá
3. Tính đến cuối ngày 31/ 3/ 2011 quý khách hàng phải trả tôi là:
4. Quý khách hàng vui lòng thanh toán nợ cho chúng tôi đến hạn (nếu có)

KHÁCH HÀNG/ ĐẠI LÝ XÁC NHẬN NGƯỜI LẬP

3. Tính đến cuối ngày 31/ 3/ 2011 quý khách hàng phải trả tôi là:
4. Quý khách hàng vui lòng thanh toán nợ cho chúng tôi đến hạn (nếu có)

KHÁCH HÀNG/ ĐẠI LÝ XÁC NHẬN NGƯỜI LẬP
Ợ PHÂN GỐC
1/03/2011

ale quản lý: Trần Nguyễn Hồng Bảo
quý khách nợ Thanh toán Hàng trả Giảm trừ Lũy kế Ghi chú
T. Tiền
Ngày…tháng…năm
GƯỜI LẬP ĐẠI DIỆN CÔNG TY THIÊN MINH V.NNgày…tháng…năm
GƯỜI LẬP ĐẠI DIỆN CÔNG TY THIÊN MINH V.N
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản