Mẫu bảng kê giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước

Chia sẻ: meomaythongminh

Tài liệu tham khảo Mẫu bảng kê giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước ; Mẫu số: C1- 06/NS Theo TT số 128/2008/TT-BTC ngày 24/12/2008 của BTC Số :………………… (Dùng cho điểm giao dịch của KBNN)

Nội dung Text: Mẫu bảng kê giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước

Mẫu số: C1- 06/NS
Không ghi vào Theo TT số 128/2008/TT-BTC
KBNN…… ngày 24/12/2008 của BTC
khu vực này ĐIỂM GIAO DỊCH SỐ……
Số :…………………
BẢNG KÊ GIẤY NỘP TIỀN VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
(Dùng cho điểm giao dịch của KBNN)Ngày: ........... /............/................ Nợ TK: .............................................................................
Mã quỹ:................................................................................. Có TK: .............................................................................
Mã KBNN : ........................................................................... Mã ĐBHC:........................................................................


Giấy nộp tiền Mã Mã

STT Số chứng ngành KT NDKT Số tiền
Ngày Tên người nộp chương
từ (K) (TM)
Tổng cộng

Tổng số tiền ghi bằng chữ: .....................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
Ngày……. tháng …… năm ……
ĐIỂM GIAO DỊCH KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Thủ quỹ Kế toán Thủ quỹ Kế toán Kế toán trưởng
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản