Mẫu bảng kê giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước

Chia sẻ: meomaythongminh

Tài liệu tham khảo Mẫu bảng kê giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước ; Mẫu số: C1- 06/NS Theo TT số 128/2008/TT-BTC ngày 24/12/2008 của BTC Số :………………… (Dùng cho điểm giao dịch của KBNN)

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản