MẪU BẢNG KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ (PERSONNEL RECRUITMENT PLAN SHEET)

Chia sẻ: jolie

kinh doanh hiệu quả

Nội dung Text: MẪU BẢNG KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ (PERSONNEL RECRUITMENT PLAN SHEET)

(Form No.)
BM.08.01
15/05/2004 

Công ty ................
Phòng Nhân Sự (HR Dept)
BẢNG KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ
(PERSONNEL RECRUITMENT PLAN SHEET)
Phòng/ ban (Dept/Sec):………………………………………………..
Quý (Quarter):…….. Năm (Year) ………..
C ẤP SỐ LƯỢNG THỜI GIAN
STT CHỨC DANH LÝ DO TUYỂN
CẦN TUYỂN (NGƯỜI) CẦN NHÂN SỰ
(NO.) (Job Title) (Reasons for Recruitment)
(Position) (Quantity) (Availability)
1 Cấp Lãnh Đạo  Thay thế nghỉ việc (Replacement for Retired Personnel)
(Leader Position)  Tuyển mới (New Personnel)
 Trù bị nhân lực (Personnel Preparation)
2 Vị Trí Cấp Cao  Thay thế nghỉ việc (Replacement for Retired Personnel)
(Senior Position)  Tuyển mới (New Personnel)
 Trù bị nhân lực (Personnel Preparation)
3 Vị Trí Cấp Trung  Thay thế nghỉ việc (Replacement for Retired Personnel)
(Junior Position)  Tuyển mới (New Personnel)
 Trù bị nhân lực (Personnel Preparation)
4 Vị Trí Nhân Viên  Thay thế nghỉ việc (Replacement for Retired Personnel)
(Staff Position)  Tuyển mới (New Personnel)
 Trù bị nhân lực (Personnel Preparation)
5 Vị Trí Công Nhân  Thay thế nghỉ việc (Replacement for Retired Personnel)
(Worker Position)  Tuyển mới (New Personnel)
 Trù bị nhân lực (Personnel Preparation)
TỔNG CỘNG (TOTAL)

Ho Chi Minh, ............................2004 Ho Chi Minh, ............................2004 Ho Chi Minh, ............................2004
Xác nhận của Trưởng Bộ Phận Giám Đốc Nhân Sự Phê Duyệt Ban Tổng Giám Đốc Duyệt
(Confirmation of Chief of Department) (Approval of Human Resource Director) (Approval of Board of Directors)
(Form No.)
BM.08.01
15/05/2004 

Công ty ................
Phòng Nhân Sự (HR Dept)
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản