Mẫu bảng khai cá nhân thời gian hưởng ưu đãi bị địch bắt tù đày

Chia sẻ: jindo2000

Tài liệu tham khảo Mẫu bảng khai cá nhân thời gian hưởng ưu đãi bị địch bắt tù đày, mẫu số 8-TĐ1 kèm theo thông tư 166/2006/TT-BQP của Bộ quốc phòng

Nội dung Text: Mẫu bảng khai cá nhân thời gian hưởng ưu đãi bị địch bắt tù đày

 

    Theo dõi chúng tôi
    Đồng bộ tài khoản