MẪU BẢNG KIỂM KÊ NGUYÊN LIỆU, VẬT LIỆU, CÔNG CỤ, DỤNG CỤ, HÀNG HÓA, THÀNH PHẨM TỒN KHO; CÔNG CỤ, DỤNG CỤ ĐÃ XUẤT DÙNG CỦA DOANH NGHIỆP

Chia sẻ: vit_momo

Tham khảo tài liệu 'mẫu bảng kiểm kê nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, hàng hóa, thành phẩm tồn kho; công cụ, dụng cụ đã xuất dùng của doanh nghiệp', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Nội dung Text: MẪU BẢNG KIỂM KÊ NGUYÊN LIỆU, VẬT LIỆU, CÔNG CỤ, DỤNG CỤ, HÀNG HÓA, THÀNH PHẨM TỒN KHO; CÔNG CỤ, DỤNG CỤ ĐÃ XUẤT DÙNG CỦA DOANH NGHIỆP

Bảng kiểm kê 08/BKKĐơn vị kiểm kê: ……………………… BẢNG KIỂM KÊ NGUYÊN LIỆU, VẬT LIỆU, CÔNG CỤ, DỤNG CỤ, HÀNG HÓA, THÀNH
PHẨM TỒN KHO; CÔNG CỤ, DỤNG CỤ ĐÃ XUẤT DÙNG CỦA DOANH NGHIỆP
………………………………………..
Có đến 0 giờ 1/7/2011
Tờ số: ……… Trong tổng số ……. (Tờ)Đơn vị tính: đồngSố Tên Mã Đơn Theo sổ kế toán Thực tế kiểm kê Chênh lệch Ghi
T nhãn số vị chú
T hiệu tính
Số Đơn Tiền Tổng số Trong đó Số lượng Tiền
lượng

lượng giá
quy
cách Số Đơn Tiền Ứ đọng không cần Kém, mất phẩm chất Tăng Giả Theo giá Theo giá
vật lượng giá m sổ kế toán xác định
dùng
tư, lại
xác
hàng định
Theo Theo Số Đơn Tiền Số Đơn Tiền
lại giá lượng giá lượng giá
hóa giá
Tăng Giả Tăng Giả
xác Theo Theo xác Theo Theo
sổ kế xác
định giá giá định giá giá m m
toán định
lại sổ kế xác lại sổ kế xác
lại
toán định toán định
lại lạiA B C D 1 2 3 4 5 6 =2 7 =4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
x4 x5 =2 =9 =2 =13 =1 -4 =1 -4 =3 -6 =3 -6 =3 -7 =3 -7
x8 x8 x12 x12
Ngày tháng năm
Chủ tịch Hội đồng kiểm kê doanh nghiệp
Người lập biểu
(Ký tên, đóng dấu)
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản