MẪU BẢNG THANH KHOẢN HỢP ĐỒNG GIA CÔNG

Chia sẻ: hayateuw125

Tài liệu tham khảo biểu mẫu hành chính ban hành kềm theo Thông tư 117/2011/TT-BTC hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa gia công với thương nhân nước ngoài do Bộ Tài chính ban hành ngày 15/08/2011 , Mẫu: 06/HSTK-GC/2011

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản