Mẫu Bảng thanh toán tiền lương (2)

Chia sẻ: muasaobang14389

Mẫu bảng thanh tóan tiền lương loại 2 theo Bộ tài chính.

Nội dung Text: Mẫu Bảng thanh toán tiền lương (2)

 

  1. Bộ, Sở : ………. Đơn vị : ………… BẢNG THANH TOÁN TIỀN LƯƠNG (2) Tháng :…….Năm :………. Cán bộ Phụ cấp Tổng mức  Đóng góp Tăng khác Giảm khác Thực  Ký  lương nhận nhận Tên Đại biểu dân  Tổng Bảo  Bảo  Kinh  cử hiểm  hiểm y  phí  xã hội tê công  Hệ số Số  Hệ số Số  đoàn tiền tiền 3 19 20 21 22 23 = 6+22 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Phòng ban :............................ Cộng Tổng cộng Note : Group by Department
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản