Mẫu bảng tính giá trị đề nghị thanh toán

Chia sẻ: kiengia74

Tài liệu tham khảo về biểu mẫu bảng tính giá trị đề nghị thanh toán . Phụ lục 1 Ban hành kèm theo Thông tư số 06 /2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản