Mẫu " Bảng tuyển dụng nhân sự"

Chia sẻ: chicilonhn

Tài liệu Mẫu " Bảng tuyển dụng nhân sự" (Personel Recruitment Plan Sheet) dành cho các công ty, cơ quan, bộ phận nhân sự tham khảo trong quá trình tuyển dụng nhân sự.

Nội dung Text: Mẫu " Bảng tuyển dụng nhân sự"

TT.2009
Phòng Nhân Sự (HR Dept) Bắc Giang, Ngày 09 tháng 10 năm 2009
BẢNG KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ
(PERSONNEL RECRUITMENT PLAN SHEET)
Phòng/ ban (Dept/Sec):………………………………………………..
Quý (Quarter):…….. Năm (Year) …………………………………….
C ẤP SỐ LƯỢNG THỜI GIAN
STT CHỨC DANH LÝ DO TUYỂN
CẦN TUYỂN (NGƯỜI) CẦN NHÂN SỰ
(NO.) (Job Title) (Reasons for Recruitment)
(Position) (Quantity) (Availability)
 Thay thế nghỉ việc (Replacement for Retired Personnel)
Cấp Lãnh Đạo
1  Tuyển mới (New Personnel)
(Leader Position)
 Trù bị nhân lực (Personnel Preparation)
 Thay thế nghỉ việc (Replacement for Retired Personnel)
Vị Trí Cấp Cao
2  Tuyển mới (New Personnel)
(Senior Position)
 Trù bị nhân lực (Personnel Preparation)
 Thay thế nghỉ việc (Replacement for Retired Personnel)
Vị Trí Cấp Trung
3  Tuyển mới (New Personnel)
(Junior Position)
 Trù bị nhân lực (Personnel Preparation)
 Thay thế nghỉ việc (Replacement for Retired Personnel)
Vị Trí Nhân Viên
4  Tuyển mới (New Personnel)
(Staff Position)
 Trù bị nhân lực (Personnel Preparation)
 Thay thế nghỉ việc (Replacement for Retired Personnel)
Vị Trí Công Nhân
5  Tuyển mới (New Personnel)
(Worker Position)
 Trù bị nhân lực (Personnel Preparation)
TỔNG CỘNG (TOTAL)

Ha Noi, ......................................2009 Ha Noi, ......................................2009 Ha Noi, ......................................2009
Xác nhận của Trưởng Bộ Phận Trưởng phòng Nhân Sự Phê Duyệt Ban Giám Đốc Duyệt
(Confirmation of Chief of Department) (Approval of Human Resource Director) (Approval of Board of Directors)
TT.2009
Phòng Nhân Sự (HR Dept) Bắc Giang, Ngày 09 tháng 10 năm 2009
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản