Mẫu báo cáo các sản phẩm bảo hiểm mới triển khai

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
63
lượt xem
4
download

Mẫu báo cáo các sản phẩm bảo hiểm mới triển khai

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Mẫu báo cáo các sản phẩm bảo hiểm mới triển khai (Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2007/TT-BTC ngày 20/12/2007 của Bộ Tài chính)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu báo cáo các sản phẩm bảo hiểm mới triển khai

  1. Mẫu báo cáo các sản phẩm bảo hiểm mới triển khai (Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2007/TT-BTC ngày 20/12/2007 của Bộ Tài chính) Tên doanh nghiệp bảo hiểm: Tháng báo cáo: Số thứ Tên sản phẩm Tên nghiệp vụ Tóm tắt nội dung chính tự bảo hiểm mới bảo hiểm của sản phẩm bảo hiểm triển khai trong tháng 1 2 3 4 Chúng tôi xin đảm bảo những thông tin trên là đúng sự thực. ...., ngày .. tháng .. năm ... Người lập biểu Tổng giám đốc (Giám đốc) (Ký và ghi rõ tên) (Ký và đóng dấu)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản