MẪU BÁO CÁO CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC

Chia sẻ: Lê Cao | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
372
lượt xem
27
download

MẪU BÁO CÁO CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'mẫu báo cáo công đoàn giáo dục', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MẪU BÁO CÁO CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC

  1. CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Công đoàn cơ sở:…………………… Độc lập – Tự do – Hạnh phúc _____________________ _______________________ Quận 10, ngày tháng năm 200 BÁO CÁO THÁNG……….NĂM 200… I/ TỔ CHỨC: Tổng số lao động:……/nữ……. Đoàn viên công đoàn:……/nữ…………. Phát triển ĐV trong tháng:……/nữ……Số mới phát thẻ trong tháng:……... Số phát triển Đảng trong tháng:…………………/nữ:………………………. Số nghỉ việc trong tháng:………….. trong đó nghỉ vì lý do khó khăn:…….. II/ CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG VĂN HÓA: . ....................................................................................................................................................... . ....................................................................................................................................................... . ....................................................................................................................................................... . ....................................................................................................................................................... . ....................................................................................................................................................... III/ CÔNG TÁC THI ĐUA CHÍNH SÁCH: . ....................................................................................................................................................... . ....................................................................................................................................................... . ....................................................................................................................................................... . ....................................................................................................................................................... . ....................................................................................................................................................... IV/ CÔNG TÁC NỮ CÔNG: . ....................................................................................................................................................... . ....................................................................................................................................................... . ....................................................................................................................................................... . ....................................................................................................................................................... . ....................................................................................................................................................... V/ CÔNG TÁC ỦY BAN KIỂM TRA – THANH TRA NHÂN DÂN: . ....................................................................................................................................................... . ....................................................................................................................................................... . ....................................................................................................................................................... VI/ KIẾN NGHỊ - ĐỀ XUẤT: . ....................................................................................................................................................... . ....................................................................................................................................................... . ....................................................................................................................................................... TM. BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ CHỦ TỊCH Luat sư Nguyễn Mạnh Thuật – http://luatsudongnama.com
  2. Luat sư Nguyễn Mạnh Thuật – http://luatsudongnama.com

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản