MẪU BÁO CÁO CÔNG TÁC AN TOÀN - VỆ SINH LAO ĐỘNG CỦA ĐỊA PHƯƠNG

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
265
lượt xem
30
download

MẪU BÁO CÁO CÔNG TÁC AN TOÀN - VỆ SINH LAO ĐỘNG CỦA ĐỊA PHƯƠNG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

MẪU BÁO CÁO CÔNG TÁC AN TOÀN - VỆ SINH LAO ĐỘNG CỦA ĐỊA PHƯƠNG (Kèm theo Thông tư liên tịch số 01/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 10 tháng 01 năm 2011 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội-Bộ Y tế)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MẪU BÁO CÁO CÔNG TÁC AN TOÀN - VỆ SINH LAO ĐỘNG CỦA ĐỊA PHƯƠNG

  1. MẪU BÁO CÁO CÔNG TÁC AN TOÀN - VỆ SINH LAO ĐỘNG CỦA ĐỊA PHƯƠNG (Kèm theo Thông tư liên tịch số 01/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 10 tháng 01 năm 2011 của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội-Bộ Y tế) UBND TỈNH, THÀNH: …………… SỞ LĐTBXH: …………………….. K ính g ửi: Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội BÁO CÁO CÔNG TÁC AN TOÀN - VỆ SINH LAO ĐỘNG CỦA CÁC CƠ SỞ ĐÓNG TRÊN ĐỊA BÀN Năm ………………….. Ch ỉ tiêu ĐVT Lo ại h ình TT (trong k ỳ báo C.ty DN Doanh HTX Đơn DN Cty khác cáo) Nhà TNHH cổ tư nghiệp vị sự nước ph ần nhân FDI nghiệp 1 Số đơn vị báo Đơn vị cáo 2 Lao động 2 .1. Tổng số Ngư ời lao động Trong đó: Ngư ời + Lao động nữ
  2. 2 .2. Lao động Ngư ời trực tiếp - Trong đó: Ngư ời + Lao động nữ + Lao động Ngư ời làm việc trong đ iều kiện nặng nhọc, độc hại, n guy hiểm (điều kiện lao động loại IV, V, VI) n ạn lao 3 Tai động - Tổng số vụ: Vụ Trong đó, số Vụ vụ có người chết Tổng số Ngư ời - n gười bị TNLĐ Trong đó: Số Ngư ời
  3. n gười chết - Tổng chi phí Triệu TNLĐ đồng - Thiệt hại do Triệu nạn lao đồng tai động (tính b ằng tiền) - Số ngày công n gh ỉ vì TNLĐ 4 Bệnh nghề n ghiệp Tổng số Ngư ời - n gười bị bệnh n gh ề nghiệp cộng dồn tại thời điểm báo cáo Trong đó, số Ngư ời n gười mắc mới BNN Số người Ngày - công nghỉ vì BNN
  4. - Số người phải Ngư ời n gh ỉ trư ớc tuổi hưu vì bệnh n gh ề nghiệp - Tổng chi phí Triệu cho người bị đồng BNN phát sinh trong năm 5 Kết quả phân loại sức khỏe của người lao động + Loại I Ngư ời + Loại II Ngư ời + Loại III Ngư ời + Loại IV Ngư ời + Loại V Ngư ời 6 Huấn luyện về an toàn - vệ sinh lao động
  5. Tổng số Người/ - NSDLĐ được người huấn luyện/ Tổng số NSDLĐ hiện có - Tổng số cán Người/ bộ ATVSLĐ người được huấn luyện/Tổng số cán bộ h iện có Tổng số Người/ - ATVSV được người huấn luyện/Tổng số hiện ATVSV có - Số NLĐ được Người/ cấp thẻ an người toàn/Tổng số n gười làm n gh ề, công việc có yêu cầu n ghiêm ngặt về ATVSLĐ
  6. Tổng số Ngư ời - n gười lao động được huấn luyện - Tổng chi phí Triệu huấn luyện đồng 7 Máy, thiết bị cầu có yêu n ghiêm ngặt về AT-VSLĐ: - Tổng số Cái - Số đã được Cái đ ăng ký - Số đã được Cái kiểm định 8 Th ời giờ làm việc, thời giờ n gh ỉ ngơi - Số giờ làm Giờ thêm bình quân/ngày
  7. - Số ngày làm Ngày thêm bình quân/6 tháng (hoặc cả n ăm)/người 9 Bồi dưỡng chống độc hại b ằng hiện vật Tổng số Ngày - n gười - Tổng chi phí Triệu đồng 10 Tình hình đo đ ạc môi trường lao động - Số mẫu đo Mẫu môi trường lao động Số mẫu Mẫu - không đạt tiêu chu ẩn Số mẫu Mẫu/ - không đạt tiêu
  8. chu ẩn cho mẫu phép/Tổng số m ẫu đo + Nhiệt độ + Bụi + Ồn +… 11 Chi phí thực h iện kế hoạch an toàn - vệ sinh lao động biện Triệu - Các pháp kỹ thuật đồng an toàn biện - Các -nt- pháp kỹ thuật vệ sinh bị - Trang -nt- P TBVCN - Chăm sóc sức -nt- khỏe người lao động
  9. - Tuyên truyền, -nt- huấn luyện - Chi khác -nt- ………., ngày … tháng … năm .... Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (Ký tên, đóng dấu)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản