MẪU BÁO CÁO Công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn xã (phường, thị trấn)

Chia sẻ: hayateuw125

Tài liệu tham khảo biểu mẫu hành chính ban hành kèm theo Thông tư số 60/2011/TT-BNNPTNT ngày 09 tháng 9 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản