Mẫu báo cáo định kỳ

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

1
448
lượt xem
66
download

Mẫu báo cáo định kỳ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu báo cáo định kỳ (Ban hành kèm theo Quyết định số: 66/2008/QĐ-BNN ngày 26 tháng 5 năm 2008) UBND XÃ................. Ban Thú y ______ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: ....., ngày...... tháng........năm...... BÁO CÁO ĐỊNH KỲ Tháng..... năm..... Công tác khống chế dịch bệnh 1. Tình hình dịch bệnh Bệnh Loài Số thôn có bệnh Số lượng gia súc/ gia cầm Biện pháp đã thực hiện để xử lý Tổng đàn ốm chết Nhận định tình hình dịch bệnh (Diến biến, qui mô, biện pháp đã thực hiện đối với một số bệnh chính) 2. Công tác tiêm phòng a. Tiêm phòng định...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu báo cáo định kỳ

  1. Mẫu báo cáo định kỳ (Ban hành kèm theo Quyết định số: 66/2008/QĐ-BNN ngày 26 tháng 5 năm 2008) UBND XÃ................. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Ban Thú y Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ______ Số: ....., ngày...... tháng........năm...... BÁO CÁO ĐỊNH KỲ Tháng..... năm..... Công tác khống chế dịch bệnh 1. Tình hình dịch bệnh Bệnh Loài Số thôn Số lượng gia Biện pháp đã thực Tổng đàn có bệnh súc/ gia cầm hiện để xử lý
  2. ốm chết Nhận định tình hình dịch bệnh (Diến biến, qui mô, biện pháp đã thực hiện đối với một số bệnh chính)
  3. 2. Công tác tiêm phòng a. Tiêm phòng định kỳ (Báo cáo theo mẫu báo cáo tiêm phòng định kỳ của Ban Thú y xã) b. Tiêm phòng bổ sung Bệnh Loài Số lượng gia Số trong diện Ghi chú súc/gia cầm tiêm được tiêm
  4. Nhận định về công tác tiêm phòng
  5. Nơi nhận: TRƯỞNG BAN THÚ Y XÃ

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản