Mẫu báo cáo hoạt động thăm dò (khảo sát) khoáng sản

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
171
lượt xem
14
download

Mẫu báo cáo hoạt động thăm dò (khảo sát) khoáng sản

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo mẫu biểu của Bộ tài nguyên và môi trường Mẫu báo cáo hoạt động thăm dò (khảo sát) khoáng sản

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu báo cáo hoạt động thăm dò (khảo sát) khoáng sản

  1. Mẫu báo cáo hoạt động thăm dò (khảo sát) khoáng sản (TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐƯỢC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÉP HOẠT ĐỘNG KHOÁNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc _____________________________________ SẢN) ____________ ....., ngày tháng năm 20.... Số ......../........ Kính gửi : ........... BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG THĂM DÒ (KHẢO SÁT) KHOÁNG SẢN I- Phần chung: 1. Tổ chức, cá nhân được phép thăm dò (khảo sát): .................; 2. Địa chỉ cơ quan: .....................; Điện thoại: ...................; Fax: .................; 3. Số giấy phép:...... ngày... tháng.... năm......; Thời hạn giấy phép: ......................tháng (năm); 4. Loại khoáng sản được phép thăm dò (khảo sát): ....................;. 5. Vị trí: thôn……., xã………, huyện……., tỉnh……..; 6. Tên đề án thăm dò (khảo sát): ............... . II- Khối lượng công tác thăm dò (khảo sát) và chi phí đã thực hiện trong 06 tháng (01 năm), từ ngày..... tháng.... năm... đến ngày.... tháng... năm... KHỐI LƯỢNG CHI PHÍ Số Loại Đơn Thực Thực Thực Thực TT công việc vị tính Theo hiện hiện Theo hiện hiện Còn lại Còn lại đề án trong kỳ cộng đề án trong kỳ cộng báo cáo dồn báo cáo dồn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 . . III. Đề xuất, kiến nghị: Tổ chức, cá nhân được phép thăm dò (khảo sát) (Ký tên, đóng dấu)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản