MẪU BÁO CÁO KÊ KHAI TÀI SẢN CÓ NGUYÊN GIÁ TỪ 500 TRIỆU ĐỒNG TRỞ LÊN

Chia sẻ: titihaudau

Mẫu số 03-ĐK/TSNN (Ban hành kèm theo Thông tư số 245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính) và

Nội dung Text: MẪU BÁO CÁO KÊ KHAI TÀI SẢN CÓ NGUYÊN GIÁ TỪ 500 TRIỆU ĐỒNG TRỞ LÊN

Mẫu số 03-ĐK/TSNN
Tên đơn
vị:.................................................
(Ban hành kèm theo
Thông tư số
Mã đơn
vị:................................................... 245/2009/TT-BTC ngày
31/12/2009 của Bộ Tài
Loại hình đơn chính)
vị:.........................................

Bộ,
tỉnh:..........................................................
BÁO CÁO KÊ KHAI TÀI SẢN CÓ NGUYÊN GIÁ TỪ 500 TRIỆU ĐỒNG TRỞ
LÊN
GIÁ TRỊ THEO SỔ
HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG
KẾ TOÁN

(cái, chiếc)
(ngàn đồng)
NƯỚC NĂM NĂM

TÀI SẢN
SẢN SẢN SỬ HĐ sự
HIỆU
Nguyên giá
XUẤT XUẤT DỤNG nghiệp
Giá trị

QLNN
khác
còn lại
Nguồn Nguồn Kinh Không
NS khác doanh KD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121- Tài sản ...2- Tài sản ...3- Tài sản ......Tổng cộng
........., ngày..... tháng..... năm ...... ............, ngày..... tháng..... năm ......

XÁC NHẬN CỦA CẤP CÓ THẨM THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC,
QUYỀN ĐƠN VỊ

(Ký, họ tên và đóng dấu) (Ký, họ tên và đóng dấu)
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản