Mẫu báo cáo kết quả sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự

Chia sẻ: thewalkingdead

Tham khảo tài liệu 'mẫu báo cáo kết quả sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Nội dung Text: Mẫu báo cáo kết quả sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự

 

  1. Mẫu 2. Báo cáo kết quả sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự HUYỆN............................. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM XÃ ..................................... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ..........(Địa danh), ngày tháng năm Số: / BÁO CÁO KẾT QUẢ SƠ TUYỂN SỨC KHỎE NGHĨA VỤ QUÂN SỰ Đợt ....... . năm ........ TT Nội dung Kết quả Ghi chú Số lượng phải sơ tuyển sức khỏe theo 1 kế hoạch Số lượng đã sơ tuyển 2 Số lượng đủ điều kiện khám tại tuyến 3
  2. huyện Tổng số đã loại ra 4 Trong đó: - Số lượng đề nghị miễn làm NVQS - Lý do khác TỔ TRƯỞNG TỔ SƠ TUYỂN SỨC KHỎE (Ký tên) Nơi nhận:
  3. - Hội đồng NVQS xã; - Phòng Y tế huyện; - Trung tâm Y tế huyện; - Lưu.....
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản