Mẫu báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành

Chia sẻ: vang_phanboi

Tài liệu tham khảo mẫu báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành (Kèm theo Quyết định số 2707/QĐ-BNN-TC ngày 3 tháng 9 năm 2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) dùng cho dự án Quy hoạch và Chuẩn bị đầu tư bị hủy bỏ

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản