MẪU BÁO CÁO SƠ KẾT CÔNG TÁC ĐỘI VÀ PHONG TRÀO THIẾU NHI

Chia sẻ: ctnhukieu9

ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH LIÊN ĐỘI TRƯỜNG PTDT NỘI TRÚ BA BỂ Ngày 31 tháng 12 năm 2010. BÁO CÁO SƠ KẾT CÔNG TÁC ĐỘI VÀ PHONG TRÀO THIẾU NHI HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2010 - 2011 - Thực hiện chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2010 – 2011. Với chủ đề “Thiếu nhi Việt Nam Làm nghìn việc tốt Dâng Đảng Quang Vinh Mừng Đoàn Vững Mạnh”. Cùng với 5 chương trình công tác Đội xuyên suốt năm học. Liên đội Trường PTDT Nội Trú Ba Bể đã xây dựng, triển...

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản