Mẫu báo cáo tăng, giảm chi bảo hiểm xã hội hàng tháng do quỹ bhxh đảm bảo

Chia sẻ: mattroi_thuytinh

Tài liệu tham khảo mẫu báo cáo tăng, giảm chi bảo hiểm xã hội hàng tháng do quỹ bhxh đảm bảo

Nội dung Text: Mẫu báo cáo tăng, giảm chi bảo hiểm xã hội hàng tháng do quỹ bhxh đảm bảo

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH ......
HI BHXH HÀNG THÁNG DO QUỸ BHXH ĐẢM BẢO
Tháng … năm …

Số
Loại chế độ ẾN ĐỘNG TĂNG
BI BIẾN ĐỘNG GIẢM
TT

Tỉnh Số tiền
Hết
khác Tăng tăng do
Tăng mới Cộng tăng hạn
chuyển khác điều
hưởng
đến chỉnh

Người Tiền Người Tiền Người Tiền Người Tiền Người
A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I Quỹ BHXH bắt buộc
1 Hưu quân đội
2 Hưu công nhân viên chức
3 Trợ cấp cán bộ xã
4 Trợ cấp TNLĐ-BNN
5 Trợ cấp phục vụ TNLĐ-BNN
6 Trợ cấp tuất ĐSCB
7 Trợ cấp tuất ĐSND
II Quỹ BHXH tự nguyện
1 Lương hưu
2 Trợ cấp tuất ĐSCB
III Quỹ BH thất nghiệp
1 Trợ cấp thất nghiệp
Cộng I + II + III


Người lập biểu Trưởng phòng CĐCS
(Ký tên) (Ký tên)
Mẫu số 3b-CBHĐơn vị: đồng
ẾN ĐỘNG GIẢM

Chuyể Số tiền
Đối
n đi Giảm giảm do
tượng Cộng giảm
tỉnh khác điều
chết
khác chỉnh

Tiền Người Tiền Người Tiền Người Tiền Người Tiền
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Ngày .... tháng .... năm ....
Giám đốc BHXH...
(Ký tên, đóng dấu)
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản