Mẫu báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề

Chia sẻ: meomaythongminh

Tài liệu tham khảo Mẫu báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề ( Kèm theo Thông tư số 75 / 2008/TT-BNN, ngày 23 tháng 6 năm 2008 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Nội dung Text: Mẫu báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề

( Kèm theo Thông tư số 75 / 2008/TT-BNN, ngày 23 tháng 6 năm 2008
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)(Mẫu số 9) Báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng
phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề
(Tên đơn vị cấp trên) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
(Tên đơn vị đề nghị khen thưởng) Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________________________________________________

(Địa danh), ngày……..…tháng…..…năm……..

báo cáo thành tích (Tập thể hoặc cá nhân)
Đề nghị khen thưởng (Hình thức đề nghị khen thưởng)
I/ Sơ lược lý lịch của đơn vị:
1. Dùng cho đối tượng là tập thể
- Tên tập thể: (Ghi bằng chữ in hoa).............
- Địa chỉ trụ sở:……(ghi địa điểm chính của đơn vị)
- Điện thoại:………..(ghi cả mã vùng)..Fax:…………. Email:……………..
2. Dùng cho đối tượng là cá nhân
- Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa)……. Bí danh:…………..Giới tính: (Nam, Nữ)
- Ngày, tháng, năm sinh:......................
- Chức vụ................
- Đơn vị đang công tác ......................
- Điện thoại:……………(ghi cả mã vùng)..Fax:……….…… Email:……….………..
II/Thành tích đạt được
Những nội dung cơ bản để viết báo cáo thành tích
Báo cáo thành tích phải căn cứ vào mục tiêu (nhiệm vụ), các chỉ tiêu về năng xuất,
chất lượng; hiệu quả và thời gian thực hiện đã được đăng ký trong phong trào thi đua
được phát động theo đợt, thi đua theo chuyên đề; các biện pháp, giải pháp đã phấn đấu
để đạt được thành tích xuất sắc, mang lại hiệu quả kinh tế, xã hội, dẫn đầu phong trào
thi đua; những kinh nghiệm rút ra trong đợt thi đua...,
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ CẤP TRÊN Dùng cho đối tượng là tập thể
TRỰC TIẾP XÁC NHẬN THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên đóng dấu) (Ký tên đóng dấu)
................................................................
............................................................... Dùng cho đối tượng là cá nhân
............................................................... NGƯỜI VIẾT BÁO CÁO
.............................................................. (Ký và ghi rõ họ, tên)

XÁC NHẬN CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
(Ký tên đóng dấu)
........................................
.......................................


Lưu ý:
- Mục ghi đề nghị khen thưởng: chủ yếu ghi các hình thức khen thưởng thuộc thẩm quyền
của Bộ; Trường hợp xuất sắc, tiêu biểu mới đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ Thi đua,
Bằng khen của Chính phủ hoặc trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị Chủ tịch nước tặng thưởng
Huân chương.
2
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản