Mẫu báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề

Chia sẻ: meomaythongminh

Tài liệu tham khảo Mẫu báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề ( Kèm theo Thông tư số 75 / 2008/TT-BNN, ngày 23 tháng 6 năm 2008 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản