Mẫu báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng thi đua theo đợt hoặc theo chuyên đề cho tập thể, cá nhân

Chia sẻ: vitconhamchoi

Tài liệu tham khảo biểu mẫu hành chính ban hành kèm theo Thông tư số 01/2011/TT-UBDT ngày 15/7/2011 của Ủy ban Dân tộc Mẫu số 7: Báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng thi đua theo đợt hoặc theo chuyên đề cho tập thể, cá nhân

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản