MẪU BÁO CÁO THỐNG KÊ, TỔNG HỢP TAI NẠN GIAO THÔNG ĐƯỜNG SẮT

Chia sẻ: duahau0hat

Mẫu số 02 Ban hành theo TTLT số 08/TTLT-BCA-BGTVT ngày 29/11/2011 g trình, bộ, thiết

Nội dung Text: MẪU BÁO CÁO THỐNG KÊ, TỔNG HỢP TAI NẠN GIAO THÔNG ĐƯỜNG SẮT

Mẫu số 02
Ban hành theo TTLT số 08/TTLT-BCA-BGTVT ngày 29/11/2011
1
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
….………( )………….
2
Độc lập - T ự do - Hạnh phúc
….………( )………….
------- ---------------


BÁO CÁO THỐNG KÊ, TỔNG HỢP TAI NẠN GIAO THÔNG ĐƯỜNG SẮT
(Từ ngày ……/…../………… đến ngày …./……./…………..)
Địa Tai nạn giao thông Nơi xảy ra tai nạn Khoảng thời gian Nguyên nhân
phương xảy ra trong ngày
(giờ)
Số Thiệt hại ĐN ĐN ĐN ĐN Cầu Hầm Ga Khác Từ Sau Do chủ
Sau Sau Do Khác
0h 6h 12h 18h
vụ có dân ĐS ĐS ĐS
có có quan khách
Về người Về tài sản
đến (NVĐS vi
xảy gác CBTĐ biển sinh đến đến đến quan
6h 12h 18h 24h phạm; (Người đi
ra báo
Số Số Đầu Toa Cầu Ô Mô Chậm Thiệt
bộ,
công trình,
người người máy xe đường tô tô, tàu hại
thiết bị, người
chết bị xe khác
phương điều
thương đạp
tiện giao khiển
thông ĐS P/T giao
không thông
đảm bảo Đ.Bộ
ATKT)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Tổng số
(+/-)
Cùng
kỳ %
So
sánh
Trước (+/-)
liền kề %


…………. ngày ……. tháng …….. năm ……..
Cán bộ thống kê Lãnh đạo đơn vị
(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)
____________
1
Tên cơ quan chủ quản.
2
Tên đơn vị báo cáo.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản