Mẫu báo cáo thực hành thí nghiệm vật lý

Chia sẻ: Huynh Quoc Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:25

0
3.687
lượt xem
286
download

Mẫu báo cáo thực hành thí nghiệm vật lý

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đây là mẫu báo cáo thực hành thí nghiệm vật lý trung học phổ thông. Tài liệu chỉ mang tính chất tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu báo cáo thực hành thí nghiệm vật lý

 1. THPT Nguyễn Quang Diêu Tổ Lý – Kỹ thuật BÁO CÁO THỰC HÀNH BÀI 10.1: KHẢO SÁT CHUYỂN ĐỘNG RƠI TỰ DO. XÁC ĐỊNH GIA TỐC RƠI TỰ DO Họ và tên :…………………………………………, ngày :………………….. 1. Trả lời câu hỏi : Sự rơi tự do là gì? Nêu đặc điểm của sự rơi tự do và công thức tính gia tốc rơi tự do ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. 2. Kết quả thực hành: Bảng 1: đo thời gian ứng với các khoảng cách s khác nhau. Vị trí ban đầu : s0 =………….(mm) Lần đo Thời gian rơi 2 2s 2s s(m) t ti gi = t i vi = i i 2 t 1 2 3 4 5 i i 3. Vẽ đồ thị : Từ các kết quả của bảng 1, hãy tiến hành vẽ đồ thị của s = s(t2) và v = v(t) { có thể lấy thêm một vài số liệu nửa để kết quả chính xác hơn }
 2. THPT Nguyễn Quang Diêu Tổ Lý – Hóa - KT 4. Nhận xét – kết luận : a. Đồ thị của s = s(t2) có dạng gì? Và em có kết luận như thế nào về chuyển động rơi tự do ? ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. b. Đồ thì v = v(t) có dạng gì? Em có kết luận gì cho trường hợp này ? ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. c. Hãy tính các giá trị Δg, g và g và viết kết quả của phép đo gia tốc rơi tự do ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. 5. Câu hỏi : Câu 1: Khi tính g theo cách nêu trên, ta đã chú ý đến loại sai số nào? Vì sao ? ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. Câu 2 : Hãy đề xuất một phương án thí nghiệm khác, với các dụng cụ như trên . ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. -2-
 3. THPT Nguyễn Quang Diêu Tổ Lý – Hóa - KT BÁO CÁO THỰC HÀNH BÀI 10.2 : ĐO HỆ SỐ MA SÁT TRƯỢT Họ và tên :…………………………………………, ngày :………………….. 1. Trả lời câu hỏi : Lực ma sát xuất hiện khi nào ? Các loại lực ma sát, công thức tính lực ma sát, hệ số ma sát trượt? Trình bày ngắn gọn phương pháp các định hệ số ma sát trượt bằng mặt phẳng nghiêng ? ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. 2. Kết quả thực hành : Hoàn thành bảng sau đây α0 = …………. α =………±………. s0 = …………. s =………±………. n t a μt Δμt 1 2 3 4 5 6 7 Giá trị trung bình 3. Viết lại kết quả của phép đo : ............................................................................................... -3-
 4. THPT Nguyễn Quang Diêu Tổ Lý – Hóa - KT BÁO CÁO THỰC HÀNH BÀI 10.3 : ĐO HỆ SỐ CĂNG BỀ MẶT CỦA CHẤT LỎNG Họ và tên :…………………………………………, ngày :………………….. 1. Trả lời câu hỏi : a. Nêu ví dụ về hiện tượng dính ướt và không dính ướt của chất lỏng ? ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. b. Lực căng bề mặt là gì ? Nêu phương pháp dùng lực kế đo lực căng bề mặt và xác định hệ số căng bề mặt. Viết công thức thực nghiệm xác định hệ số căng bề mặt theo phương pháp này. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. 2. Kết quả thực hành : Hoàn thành hai bảng sau đây BẢNG 10.3.1 Độ chia nhỏ nhất của lực kế :…………(N) Lần đo P (N) F (N) FC = F – P (N) ∆ FC (N) 1 2 3 4 5 Giá trị trung bình BẢNG 10.3.2 -4-
 5. THPT Nguyễn Quang Diêu Tổ Lý – Hóa - KT Độ chia nhỏ nhất của thước kẹp :………(mm) Lần đo D (mm) ∆ D (mm) d (mm) ∆ d (mm) 1 2 3 4 5 Giá trị trung bình a. Tính giá trị trung bình của hệ số căng mặt ngoài : ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... b. Tính sai số tỉ đối của phép đo: ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. c. Tính sai số tuyệt đối của phép đo : ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. d. Viết kết quả của phép đo : ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. -5-
 6. THPT Nguyễn Quang Diêu Tổ Lý – Hóa - KT BÁO CÁO THỰC HÀNH BÀI 10.4 : TỔNG HỢP HAI LỰC Họ và tên :…………………………………………, ngày :………………….. 1. Mục đích thí nghiệm : ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. 2. Cơ sở lý thuyết: ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. 3. Kết quả thí nghiệm : BẢNG 10.4.1: Tổng hợp hai lực đồng quy Thí Từ hình vẽ Từ thí nghiệm F1 F2 nghiệ Tỉ lệ xích (N) (N) l mm) R (N) R1 R2 R3 R ∆R R = R ± ∆R m 1 1mm ứng ……..N 2 1mm ứng ……..N BẢNG 10.4.2: Tổng hợp hai lực song song cùng chiều Thí Từ tính toán Từ thí nghiệm P1 P2 nghiệ a = OA (N) (N) P (N) P (N) a1 a2 a3 a ∆a a = a ± ∆a m (mm) 1 2 Kết luận : -6-
 7. THPT Nguyễn Quang Diêu Tổ Lý – Hóa - KT BÁO CÁO THỰC HÀNH BÀI 11.1 : XÁC ĐỊNH SUẤT ĐIỆN ĐỘNG VÀ ĐIỆN TRỞ TRONG CỦA MỘT PIN ĐIỆN HÓA Họ và tên :…………………………………………, ngày :………………….. I. BẢNG KẾT QUẢ : Giá trị : R0 = …………….( Ω); RA = …………..( Ω) x = R (Ω) I ( 10-3) A U (V) y = I-1 ( A-1) 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 II. XÁC ĐỊNH ξ VÀ r THEO HAI PHƯƠNG ÁN : 1. PHƯƠNG ÁN 1 : a. Vẽ đồ thị U = f(I) b. Nhận xét và kết luận : -7-
 8. THPT Nguyễn Quang Diêu Tổ Lý – Hóa - KT ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. c. Xác định giao điểm của đồ thị với trục tung và trục hoành, từ đó suy ra giá trị của ξ và r: ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. 2. PHƯƠNG ÁN 2 : a. Vẽ đồ thị y = f(x) b. Nhận xét và kết luận : ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... c. Xác định giao điểm của đồ thị với trục tung và trục hoành, từ đó suy ra giá trị của ξ và r: ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... BÁO CÁO THỰC HÀNH BÀI 11.2: VẼ ĐẶC TUYẾN VOLT – AMPERE CỦA ĐÈN DÂY TÓC. HỌ VÀ TÊN: ……………………………………………………………NGÀY:….…………… -8-
 9. THPT Nguyễn Quang Diêu Tổ Lý – Hóa - KT 1. MỤC ĐÍCH THÍ NGHIỆM: ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. 2. NGUYÊN TẮC THÍ NGHIỆM: 3. KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM: A. Bóng đèn: Lần thí ∆R (Ω) U (V) I (A) R (Ω) R ( Ω) nghiệm 1 2 3 4 5 6 ∆ U =………………; ∆ I = …………….; ∆ R =……………… B. Điện trở Constantan: Lần thí ∆R (Ω) U (V) I (A) R (Ω) R ( Ω) nghiệm 1 2 3 4 5 6 C. Vẽ đồ thị ( sử dụng một đồ thị cho bóng đèn và điện trở Constantan) -9-
 10. THPT Nguyễn Quang Diêu Tổ Lý – Hóa - KT D. Nhận xét: - Các đồ thị trên có phù hợp với định luật Ohm cho đoạn mạch không? ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. - Vì sao điện trở của bóng đèn lại thay đổi theo hiệu điện thế U ? ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. - 10 -
 11. THPT Nguyễn Quang Diêu Tổ Lý – Hóa - KT BÁO CÁO THỰC HÀNH BÀI 11.3: XÁC ĐỊNH SUẤT ĐIỆN ĐỘNG VÀ ĐIỆN TRỞ TRONG CỦA NGUỒN ĐIỆN. HỌ VÀ TÊN: …………………………………………………………………NGÀY:…………… 1. MỤC ĐÍCH THÍ NGHIỆM: ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. 2. NGUYÊN TẮC: ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... 3. KẾT QUẢ ĐO: A. PIN MỚI: LẦN ĐO U (V) I (A) r (Ω) r (Ω ) ∆r (Ω) ∆r (Ω) 1 2 3 4 5 r = ……………….. ±……………… (Ω) ξ = ………………...±……………….(V) B. PIN CŨ: LẦN ĐO U (V) I (A) r (Ω) r (Ω ) ∆r (Ω) ∆r (Ω) 1 2 3 4 5 r = ……………….. ±……………… (Ω). ξ = ………………...±……………….(V). C. NHẬN XÉT: - Suất điện động và điện trở trong của pin thay đổi như thế nào khi đã dùng nhiều ? - 11 -
 12. THPT Nguyễn Quang Diêu Tổ Lý – Hóa - KT ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. - Vẽ đặc tuyến V – A của pin mới theo số liệu ở phần 3.A : - Từ đồ thị suy ra các giá trị của r và E. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. - 12 -
 13. THPT Nguyễn Quang Diêu Tổ Lý – Hóa - KT BÁO CÁO THỰC HÀNH BÀI 11.4: XÁC ĐỊNH CHIẾT SUẤT CỦA NƯỚC. HỌ VÀ TÊN: …………………………………………………………………NGÀY:…………… 1. MỤC ĐÍCH THÍ NGHIỆM: ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. 2. NGUYÊN TẮC: ( VẼ HÌNH MINH HỌA CÁC BƯỚC) ................................................................... ................................................................... ................................................................... ................................................................... ................................................................... ................................................................... ................................................................... ................................................................... ................................................................... ................................................................... ................................................................... ................................................................... ................................................................... 3. KẾT QUẢ ĐO: LẦN S 'M S’M (mm) I’M (mm) n= THÍ NGHIỆM I 'M 1 2 3 4 5 nmax − nmin n = ………………….........................; ∆n = = ……………………… 2 n= n ± ∆n = ……………………. Nhận xét kết quả thí nghiệm: ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ - 13 -
 14. THPT Nguyễn Quang Diêu Tổ Lý – Hóa - KT BÁO CÁO THỰC HÀNH BÀI 11.5: XÁC ĐỊNH TIÊU CỰ CỦA THẤU KÍNH PHÂN KỲ . HỌ VÀ TÊN: …………………………………………………………………NGÀY:…………… 1. MỤC ĐÍCH THÍ NGHIỆM: ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. 2. NGUYÊN TẮC: ( VẼ HÌNH ĐƯỜNG ĐI CỦA TIA SÁNG QUA THẤU KÍNH) 3. KẾT QUẢ ĐO: LẦN d (mm) d’ (mm) f (mm) THÍ NGHIỆM 1 2 3 4 5 f max − f min f = ………………….........................; ∆f = = ……………………… 2 f= f ± ∆f = ……………………. Nhận xét kết quả thí nghiệm: ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. - 14 -
 15. THPT Nguyễn Quang Diêu Tổ Lý – Hóa - KT BÁO CÁO THỰC HÀNH BÀI 11.6: XÁC ĐỊNH CHIẾT SUẤT CỦA THỦY TINH. HỌ VÀ TÊN: …………………………………………………………………NGÀY:…………… 1. MỤC ĐÍCH THÍ NGHIỆM: ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. 2. NGUYÊN TẮC: ( VẼ HÌNH MINH HỌA CÁC BƯỚC) ................................................................... ................................................................... ................................................................... ................................................................... ................................................................... ................................................................... ................................................................... ................................................................... ................................................................... ................................................................... ................................................................... ................................................................... ................................................................... 3. KẾT QUẢ ĐO: LẦN SH SH(mm) S’H’ (mm) n= THÍ NGHIỆM S 'H ' 1 2 3 4 5 nmax − nmin n = ………………….........................; ∆n = = ……………………… 2 n= n ± ∆n = ……………………. Nhận xét kết quả thí nghiệm: ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ BÁO CÁO THỰC HÀNH BÀI 11.7: KHẢO SÁT ĐẶC TÍNH CHỈNH LƯU CỦA DIODE BÁN DẪN VÀ ĐẶC TÍNH KHUẾCH ĐẠI CỦA TRANSISTOR - 15 -
 16. THPT Nguyễn Quang Diêu Tổ Lý – Hóa - KT HỌ VÀ TÊN: …………………………………………………………………NGÀY:…………… 1. MỤC ĐÍCH THÍ NGHIỆM: ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. 2. NGUYÊN TẮC: ( VẼ CÁC MẠCH ĐIỆN) A. ĐẶC TÍNH CHỈNH LƯU CỦA DIODE : B. ĐẶC TÍNH KHUẾCH ĐẠI CỦA TRANSISTOR: 3. KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM: A. ĐẶC TÍNH CHỈNH LƯU CỦA DIODE BÁN DẪN: DIODE PHÂN CỰC THUẬN DIODE PHÂN CỰC NGƯỢC U (V) Ith(mA) U (V) Ing (μA) - Vẽ đồ thị I = f(U) : - 16 -
 17. THPT Nguyễn Quang Diêu Tổ Lý – Hóa - KT - Từ đồ thị rút ra nhận xét và kết luận : ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. B. ĐẶC TÍNH KHUẾCH ĐẠI CỦA TRANSISTOR: RC = ………………. Lần TN 1 2 3 4 5 IB (μA) IC (mA) β = IC/IB - Tính giá trị trung bình của β và sai số lớn nhất của phép đo : ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. - Ghi kết quả của phép đo: - 17 -
 18. THPT Nguyễn Quang Diêu Tổ Lý – Hóa - KT ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. - Vẽ đồ thị IC = f(IB) : - 18 -
 19. THPT Nguyễn Quang Diêu Tổ Lý – Hóa - KT BÁO CÁO THỰC HÀNH BÀI 11.8: XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN NẰM NGANG CỦA TỪ TRƯỜNG TRÁI ĐẤT HỌ VÀ TÊN: …………………………………………………………………NGÀY:…………… 1. MỤC ĐÍCH THÍ NGHIỆM: ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. 2. NGUYÊN TẮC: ( CỒNG THỨC XÁC ĐỊNH VÀ HÌNH VẼ) 3. KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM: Số vòng của cuộn dây: N = ……………vòng. Đường kính vòng dây : d = ……………m. Lần I’ (mA) I’’ (mA) I BT (T) Thí Nghiệm 1 2 3 4 BTmax − BTmin B = …………………………………..; ∆B = = …………………….. 2 BT = B ± ∆B = …………………………. ** NHẬN XÉT VỀ KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM: .................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................. - 19 -
 20. THPT Nguyễn Quang Diêu Tổ Lý – Hóa - KT BÁO CÁO THỰC HÀNH 12A BÀI 12.1 : KHẢO SÁT THỰC NGHIỆM CÁC ĐỊNH LUẬT DAO ĐỘNG CỦA CON LẮC ĐƠN Họ và tên :…………………………………………, ngày :………………….. I. MUÏC ÑÍCH THÍ NGHIEÄM : ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ II. CÔ SÔÛ LYÙ THUYEÁT ( traû lôøi caâu 2, 3 trang 30 SGK VLYÙ 12 CB): ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ III. KEÁT QUAÛ THÍ NGHIEÄM : 1. Khaûo saùt aûnh höôûng cuûa bieân ñoä dao ñoäng vôùi chu kyø T : ( m = ……...……; l =………..……..) A Thôøi gian cuûa 10 A (cm) sin α = α0 Chu kyø T (s) l dao ñoäng t(s) ** Keát luaän : ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ 2. Khaûo saùt aûnh höôûng cuûa khoái löôïng m ñoái vôùi chu kyø T : ( A = ……...……; l =………..……..) m (g) Thôøi gian 10 dao ñoäng t (s) Chu kyø T (s) ** Keát luaän : - 20 -
Đồng bộ tài khoản