Mẫu báo cáo thực hiện thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bắt buộc

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: XLS | Số trang:4

0
110
lượt xem
16
download

Mẫu báo cáo thực hiện thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bắt buộc

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo mẫu báo cáo thực hiện thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bắt buộc

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu báo cáo thực hiện thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bắt buộc

  1. BẢO HIỂM XÃ HỘI....... CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM BẢO HIỂM XÃ HỘI ...... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc M Éu     sè: 09­ TB H BÁO CÁO THỰC HIỆN THU BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ BẮT BUỘC Tháng............ Năm 200........ 1. Tổng số người tham gia BHXH, BHYT: .................................người. Trong đó: người chỉ tham gia BHYT: .................................người. 2. Tổng số phải thu BHXH, BHYT bắt buộc: Trong kỳ: .............................................đồng. Luỹ kế từ đầu năm .............................................đồng. 3. Tổng số tiền đã thu BHXH, BHYT bắt buộc: Trong kỳ: .............................................đồng. Luỹ kế từ đầu năm .............................................đồng. .........., ngày..... tháng..... năm 20..... Giám đốc BHXH................
  2. Ghi chú: Mẫu 09-TBH do cơ quan BHXH cấp dưới lập gửi cơ quan BHXH cấp trên hàng tháng.
  3. HĨA VIỆT NAM nh phúc M Éu     sè: 09­ TB H BUỘC ....................người. ....................người. ..................đồng. ..................đồng. ..................đồng. ..................đồng. g..... năm 20..... H................

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản