MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG BIÊN LAI THU PHÍ, LỆ PHÍ

Chia sẻ: Tình Yêu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
1.444
lượt xem
61
download

MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG BIÊN LAI THU PHÍ, LỆ PHÍ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

19/ Báo cáo tình hình sử dụng BL thu phí, lệ phí Mẫu BC7/AC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG BIÊN LAI THU PHÍ, LỆ PHÍ Quý.... năm.... Tên đơn vị: ………………………………………………

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG BIÊN LAI THU PHÍ, LỆ PHÍ

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản