Mẫu báo cáo tình hình thẩm địnhquỹ tiền lương kế hoạch của thành viên hội đồng quản trị , tổng giám đốc , giám đốc công ty

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
83
lượt xem
14
download

Mẫu báo cáo tình hình thẩm địnhquỹ tiền lương kế hoạch của thành viên hội đồng quản trị , tổng giám đốc , giám đốc công ty

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu số 2 (Ban hành kèm theo Thông tư số 07/2005/TT-B L ĐTBXH ngày 05/01/2005 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu báo cáo tình hình thẩm địnhquỹ tiền lương kế hoạch của thành viên hội đồng quản trị , tổng giám đốc , giám đốc công ty

  1. Mẫu số 2 (Ban hành kèm theo Thông tư số 07/2005/TT-B L ĐTBXH ngày 05/01/2005 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội) Bộ, ngành........................... Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh, Thành phố.......................................... Tổng công ty hạng đặc biệt................ BÁO CÁO TÌNH HÌNH THẨM ĐỊNH QUỸ TIỀN LƯƠNG KẾ HOẠCH CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỔNG GIÁM ĐỐC, GIÁM ĐỐC CÔNG TY Số Tên Công ty Hạng công Số thành viên Hệ số lương, Số thành viên Hệ số phụ Hệ số điều Quỹ tiền Quỹ tiền Tiền lương bình TT ty được xếp chuyên trách phụ cấp bình không cấp trách chỉnh quỹ lương thưởng quân HĐQT, TGĐ, GĐ quân của thành chuyên trách nhiệm của tiền lương được công ty và GĐ đơn viên chuyên HĐQT thành viên hưởng vị thành viên hạch trách HĐQT, không năm toán độc lập TGĐ, GĐ chuyên trước TH năm KH năm TH năm KH TH năm KH trách TH KH TH KH (Tr.đ) TH năm KH trước ...... trước năm trước năm HĐQT năm năm năm năm trước năm .... (Người) (Người) ........ (Người) trước ....... trước ..... 1000đ/ 1000đ/ (Tr.đ) (Tr.đ) tháng tháng 1 Công ty A 2 Công ty B 3 ......... 4 ......... Tổng cộng: Người lập biểu .........., ngày......... tháng........ năm...... (Ký và ghi rõ họ tên, chức vụ) Thủ trưởng đơn vị (Ký tên, đóng dấu)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản