MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM Y TẾ CHO MỘT SỐ ĐỐI TƯỢNG

Chia sẻ: tuanloc_muido

BIỂU MẪU BỔ SUNG LẬP DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2013 (Ban hành kèm theo Thông tư số 99/2012/TT-BTC ngày 19/6/2012 của Bộ Tài chính) Biểu số 12 MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM Y TẾ CHO MỘT SỐ ĐỐI TƯỢNG

Nội dung Text: MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM Y TẾ CHO MỘT SỐ ĐỐI TƯỢNG

Biểu số 12
TỈNH (THÀNH PHỐ)
BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM Y TẾ CHO MỘT SỐ ĐỐI TƯỢNG
Kinh phí 2011 2012
Đơn Dự
chuyển
Dự Thực Dự Thực
Nội dung vị kiến
STT nguồn từ
hiện hiện
toán toán
tính 2010 sang 2013
2011 (*)
A B 1 2 3 4 5 6 7
Bảo hiểm y tế cho
1
người nghèo
người
- Đối tượng
trđ
- Kinh phí
Bảo hiểm y tế cho
2
trẻ em dưới 6 tuổi
người
- Đối tượng
trđ
- Kinh phí
Bảo hiểm y tế cho
3
người cận nghèo
người
- Đối tượng
trđ
- Kinh phí
Bảo hiểm y tế cho
4
học sinh, sinh viên
người
- Đối tượng
trđ
- Kinh phí
Bảo hiểm y tế cho
người thuộc hộ
5
lâm, ngư, diêm
nghiệp
người
- Đối tượng
trđ
- Kinh phí


(*) Áp dụng đối với BHYT cho người nghèo …., ngày ….. tháng …. năm 2012
TM. Ủy ban nhân dân tỉnh (TP)
Chủ tịch
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản