MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH XUẤT, NHẬP KHẨU THỨC ĂN CHĂN NUÔI

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
71
lượt xem
5
download

MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH XUẤT, NHẬP KHẨU THỨC ĂN CHĂN NUÔI

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH XUẤT, NHẬP KHẨU THỨC ĂN CHĂN NUÔI (Ban hành kèm theo Thông tư số 66 /2011/TT-BNNPTNT ngày 10 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH XUẤT, NHẬP KHẨU THỨC ĂN CHĂN NUÔI

  1. MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH XUẤT, NHẬP KHẨU THỨC ĂN CHĂN NUÔI (Ban hành kèm theo Thông tư số 66 /2011/TT-BNNPTNT ngày 10 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT) (Tên đơn vị):........................ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số:........................................ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BÁO CÁO TÌNH HÌNH XUẤT, NHẬP KHẨU THỨC ĂN CHĂN NUÔI Kính gửi: Tổng Cục Thuỷ sản/Cục Chăn nuôi Sở NN và PTNT Đơn vị chúng tôi xin gửi tới Quý cơ quan báo cáo tình hình xuất, nhập khẩu thức ăn chăn nuôi của đơn vị trong thời gian……năm 20.. như sau: Tên đơn vị: ………………………………………………………………………. Địa chỉ:…………………………………………………………………………… Điện thoại/Fax/email:…………………………………………………………….. 1. Đối với hàng xuất khẩu
  2. Đơn giá * (đ/kg) Số Nước TT Tên sản phẩm nhập lượng Tháng Tháng Tháng (tấn) khẩu ……… …….. …… 1 2 Tổng cộng * giá bán tại cảng của bên bán Ghi chú (nếu có) 2. Đối với hàng nhập khẩu Đơn giá * (đ/kg) Xuất xứ Tên sản Số lượng (nước TT phẩm (tấn) XK) Tháng 1 Tháng … Tháng … 1 2 Tổng cộng * giá giao tại cảng của bên mua Những khó khăn, thuận lợi và kiến nghị (nếu có)
  3. ………..ngày tháng năm 20 Đại diện đơn vị (ký tên/đóng dấu)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản