MẪU BIÊN BẢN BÀN GIAO SÁCH, TÀI LIỆU

Chia sẻ: meongo87

Tham khảo đơn - biểu mẫu 'mẫu biên bản bàn giao sách, tài liệu', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Nội dung Text: MẪU BIÊN BẢN BÀN GIAO SÁCH, TÀI LIỆU

 

  1. Mã tài liệu: HC-01-BM02 QUY ĐỊNH Phiên bản: Ver 1.0 QUẢN LÝ THƯ VIỆN CÔNG TY Ngày ban hành: 15/02/08 BIÊN BẢN BÀN GIAO SÁCH, TÀI LIỆU Bên A : ………………………………………………………Chữ ký : Đại diện B (Thư viện): ……………………………………..Chữ ký : Thời gian giao: Nội dung : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Mô tả tài liệu dưới đây (hoặc danh mục bên cho, tặng gởi kèm) Tên tài liệu Tác giả Số lượng Tình trạng Stt Nhà Năm xb xb
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản