Mẫu biên bản cuộc họp

Chia sẻ: haivan

Có nhiều cách ghi biên bản cuộc họp khác nhau. Đây là một mẫu bạn tham khảo xem có hữu ích không nhé.

Chủ đề liên quan:

 

Nội dung Text: Mẫu biên bản cuộc họp

 

  1. CÔNG TY ... CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM _______ Độc lập – tự do – hạnh phúc Số …./BB – XXX - HCNS _______ Hà Nội, ngày tháng năm 2008 BIÊN BẢN Họp giao ban đầu tuần phòng HCNS Thời gian: 9:00 Địa điểm: Thành phần: Bộ phận văn phòng của phòng Hành Chính – Nhân Sự - Chủ tọa: Thư ký cuộc họp: Người làm biên bản: Nội dung chính: - Thống nhất chức năng nhiệm vụ của các thành viên bộ phận văn phòng, phòng HCNS; - Thống nhất một số công việc trong tuần. NỘI DUNG CUỘC HỌP Tiêu đề Nội dung A Thông báo nội dung chính của cuộc họp (nêu trên); Kêt luận
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản