Mẫu biên bản đánh giá phòng kiểm nghiệm

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
176
lượt xem
19
download

Mẫu biên bản đánh giá phòng kiểm nghiệm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Mẫu biên bản đánh giá phòng kiểm nghiệm (Ban hành kèm theo Quyết định số: 116/2008/QĐ-BNN ngày 03 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu biên bản đánh giá phòng kiểm nghiệm

  1. Mẫu biên bản đánh giá phòng kiểm nghiệm (Ban hành kèm theo Quyết định số: 116/2008/QĐ-BNN ngày 03 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BIÊN BẢN ĐÁNH GIÁ PHÒNG KIỂM NGHIỆM 1. Thông tin về phòng kiểm nghiệm: 2. Các Điều không phù hợp được phát hiện Mức độ không phù hợp TT Các Điều không phù hợp Căn cứ đánh giá Không đạt Khuyến cáo 3. Các ý kiến khác của phòng kiểm nghiệm Biên bản này được lập thành 02 bản mỗi bên giữ 01 bản và có giá trị pháp lý như nhau. Đại diện phòng kiểm nghiệm Trưởng đoàn (Ký và đóng dấu) (Ký và ghi rõ họ, tên)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản